Videre til indhold

Vilkår for klinisk forskning skal forbedres

Sagsbehandlingstider i de regionale videnskabsetiske komitéer i Region Hovedstaden, hvor de fleste forsøg gennemføres, er i dag urimelig lang – helt op til 5-6 måneder. Det håber Lif, at der kan blive ændret på i forbindelse med implementering af den nye EU-forordning om kliniske forsøg.

”Det ligger Lif meget på sinde at få nedbragt sagsbehandlingstiderne, da sagsbehandlingstiderne både er essentielle i forhold til at få ny medicin frem til patienterne, men også fordi vi ønsker at tiltrække flere kliniske forsøg til landet,” fortæller Jakob Bjerg Larsen, politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion. Derfor har Lif sendt et høringssvar til Sundhedsministeriet.

”I overgangen til det nye system, er det altafgørende for Lif, at det gøres en ekstraordinær indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden for de ansøgninger, som de regionale videnskabsetiske komitéer skal færdigbehandle,” understreger han.

Lif foreslår konkret, at sekretariatet for de nye videnskabsetiske medicinske komitéer gives en særskilt bevilling til at bistå de regionale videnskabsetiske komitéer i Region Hovedstaden med færdigbehandling af (sagsforberede) ansøgninger anmeldt før 31. januar 2022. På den måde styrkes også den myndighed, der fremadrettet skal varetage området.

”Det er afgørende, at danske myndigheder – og herunder også de videnskabsetiske medicinske komitéer – har de nødvendige ressourcer til at arbejde effektivt og med høj kvalitet. Derfor opfordrer vi til, at økonomien i det fremsatte lovforslag revideres. Det skal sikres, at de videnskabsetiske medicinske komitéers faktiske udgifter til effektiv og kompetent sagsbehandling bliver dækket,” slutter han.

To konkrete forslag til bedre vilkår

Forslag 1

Særskilt bevilling til de videnskabsetiske medicinske komitéer, så sagsbehandlingstiden for sager, der ligger i kø i Region Hovedstaden, kan nedbringes.

Forslag 2

Finansieringen af de nye videnskabsetiske medicinske komitéer skal revideres, så sekretariatet har tilstrækkelig bemanding og kan sikre effektiv og kompetent sagsbehandling. Hvis de opkrævede gebyrer kun delvist dækker de videnskabsetiske medicinske komitéers udgifter til behandling af ansøgninger, er det uklart, hvordan økonomien kan hænge sammen.