Videre til indhold

Videnscenter kortlægger Medicinrådets sagsbehandling

Videnscenter for Life Science har netop offentliggjort en oversigt over udviklingen i Medicinrådets sagsbehandlingstid og afgørelser. Samtidig lancerer videnscenteret en ny realtids-oversigt over rådets sagsbehandlingstider og anbefalinger.

Sagsbehandlingstiden i Medicinrådet er steget siden 2. kvartal af 2019, og har siden da ligget et stykke over de maksimale 12 uger, som Danske Regioner har fastlagt. Samtidig er der sket et fald i antallet af sager, rådet har afgjort, og i andelen af lægemidler, der har opnået anbefaling.

Det er hovedkonklusionerne i en ny rapport, som Videnscenter for Life Science netop har offentliggjort.

”Videncenteret har med rapporten ønsket at skabe et overblik over udviklingen i Medicinrådets sagsbehandlinger og anbefalinger. Samtidig giver rapporten en status og en benchmark på Medicinrådets arbejde indtil 1. januar 2021, hvor rådet gik over til at benytte kvalitetsjusterede leveår, QALY, i evalueringen af lægemidlerne. Det giver et godt udgangspunkt for læring i forhold til det fremtidige setup,” forklarer Louise Broe, den ene af forfatterne bag rapporten.

Videnscenteret har samtidig lanceret en realtidsoversigt, hvor man på centerets hjemmeside løbende kan følge sagsbehandlingstiderne og få et overblik over afgørelserne.

Læs mere på lifescienceinsights.dk

Længere sagsbehandlingstid, færre anbefalinger

Sagsbehandlingstiden er ifølge rapporten steget støt siden 2. kvartal af 2019, og lå i 2020 i gennemsnit på 139 dage. Samme år faldt antallet af afgørelser, ligesom også antallet af anbefalinger faldt markant.

COVID-19-pandemien har ifølge rapporten en væsentlig del af skylden for den forlængede sagsbehandlingstid og på det faldende antal sager og anbefalinger i Medicinrådet i 2020. Men det er ikke hele forklaringen.

”Vi kan konstatere, at sagsbehandlingstiden begyndte at stige allerede fra 2. kvartal af 2019. Samtidig viser vores beregninger, at sandsynligheden for en anbefaling til standardbehandling lå tæt på 20 procentpoint lavere i 2020 end tidligere år. Det hænger altså ikke kun sammen med et lavere antal afgørelser i 2020,” oplyser Louise Broe.

Rapporten og realtidsoversigten bygger på offentligt tilgængelige data fra Medicinrådet.

Find realtidsoversigten på lifescienceinsights.dk