Videre til indhold

Velkommen til ideen om et nationalt center for sundhedsinnovation

Ideen om et nationalt center for sundhedsinnovation er i dag bragt på banen af Danske Regioner, DI, Lægeforeningen og Danske Patienter. Det er særdeles velkomment.

Innovative nye behandlinger og nye sundhedsløsninger er vigtige redskaber for bedre forebyggelse, diagnosticering og patientbehandling, og der gøres i disse år store fremskridt. Der udvikles nye muligheder, som vil komme flere patientgrupper til gavn. Det er en udvikling, der sker på et bagtæppe af et sundhedsvæsen under pres som følge af flere ældre, flere personer med kroniske sygdomme og mangel på ressourcer og ikke mindst personale.

Derfor er det vigtigt at vi udnytter nye sundhedsløsninger til at aflaste det trængte sundhedsvæsen. I dag, kom Danske Regioner, DI, Lægeforeningen og Danske Patienter med forslaget om at etablere et nationalt center for sundhedsinnovation i en kronik i Avisen Danmark. Det er et forslag som vi i Lif bakker op om, lyder det fra Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen.

Vi skal – som debattørerne foreslår – arbejde systematisk med at udbrede de bedste og mest effektive løsninger. Det gælder uanset om der er tale om en ny digital løsning eller en nye behandling. Vi er i Lif helt enig i, at der er brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker, lyder det fra Ida Sofie Jensen. Hun peger på, at forslaget er i tråd med forslaget om etablering af en sundhedsinnovationsfond, som Lif sammen med Danske Patienter, LVS og Medicoindustrien tidligere har præsenteret.

”Det er ikke så vigtigt, hvad vi kalder det. Det vigtigste er, at man forfølger målet: At tage ny innovation i brug for at aflaste et sundhedsvæsen, der er presset på ressourcer.”, understreger hun.

”Et fremtidssikret, robust sundhedsvæsen forudsætter, at vi bliver bedre til at integrere den nye innovation og teknologi som en del af løsningerne på de problemer, sundhedsvæsenet står over for her og nu og på kort sigt. Vi skal demonstrere og dokumentere effekten af disse nye løsninger og være klar til at afprøve om de nuværende tilgange stadig holder. Det sker ikke af sig selv, men forudsætter investeringer i projekter med fokus på eksempelvis innovation, digitalisering, gode rammer for videndeling, organisering, nye kompetencer, incitamenter og ikke mindst offentlig-private samarbejder og partnerskaber,” siger Ida Sofie Jensen.