Videre til indhold

VALG 2022: Tre veje til mere velfærd og velstand

Heldigvis ligger sundhedsvæsenets udfordringer højt på agendaen når Danmark går til valg  den 1. november. Lif peger på tre fokusområder inden for sundhed, som vi mener, at politikerne bør have særlig opmærksomhed på under og efter valgkampen.

Der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet, i kølvandet på COVID-19, står overfor store udfordringer. De udfordringer skal vi samarbejde om at løse, for danskerne fortjener et effektivt, velfungerende og robust sundhedsvæsen, der er klar til fremtiden. Det gør vi først og fremmest ved at investere i sundhedsvæsenet – både i medarbejdere, i ny teknologi og innovative lægemidler.

Vi skal udvikle den magiske trekant mellem sundhed, innovation og produktion. Vi er et lille land, hvor vores stærkeste kort netop er vores evne til at skabe stærkt samarbejde mellem innovative virksomheder og et stærkt offentligt velfærdssystem. Vi skal spille hinanden bedre, og Lif har identificeret tre konkrete indsatser, der kan styrke Danmarks sundhedsvæsen og samtidig bidrage til mere velfærd og velstand.

1. Et robust sundhedsvæsen

Et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen er afgørende for danskernes helbred og velbefindende og en værdi i sig selv. Også når krisen kradser og de offentlige budgetter hurtigt fyldes af udgifter til krig og energi. Men sundhed har også værdi for samfundet, hvis borgerne går mindre til læge, er indlagt kortere tid eller kan bidrage mere på arbejdsmarkedet. Endelig er et stærkt sundhedsvæsen også en vigtig partner i udviklingen af nye innovative lægemidler. Et samarbejde, der på mange måder danner hele grundlaget for vores velfærdsmodel.

2. Dynamiske effekter

Investeringer i sundhed skal grundlæggende ses som investeringer i mennesker og ikke som en udgift. Ved at regne på de dynamiske effekter – eller afledte gevinster – af eksempelvis forebyggelsesinitiativer eller hurtigere behandling, kan man få et mere retvisende billede af, hvad investeringen er værd i form af mindre sygefravær og større arbejdsudbud for både patient og pårørende. Den 1. november lancerer Lif i samarbejde med VIVE beregningsmodellen BIS, der kan beregne de dynamiske effekter af sundhedstiltag. Det ønsker vi skal med i beslutningsgrundlaget, når vi skal diskutere rammerne for fremtidens sundhedsvæsen.

3. Innovationsfond

Dansk life science er vigtig for Danmarks vækst og velfærd og har holdt hånden under vores økonomi gennem økonomikriser og pandemi. Sådan vil det også være i fremtiden og derfor skal det danske sundhedsvæsen fortsat kunne tage nye produkter i brug, udvikle og afprøve nye idéer og skabe konkurrencedygtige rammer, der understøtter vores life science-virksomheder og tiltrække nye investeringer. Vi foreslår, at man går sammen på tværs af det offentlige sundhedsvæsen og private virksomheder og opretter en sundhedsinnovationsfond, der investerer i at udvikle, demonstrere og udbrede ny sundhedsinnovation og digitale løsninger, der kan styrke patientbehandlingen og gøre Danmark til et internationalt foregangsland og dermed tiltrække internationale investeringer.