Videre til indhold

Værdien af kliniske forsøg i Danmark

NEXT Partnership, Lægemiddelindustriforeningen og Invest in Denmark, der er del af Udenrigsministeriet, har bedt Copenhagen Economics om at kvantificere værdien af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark. Dels effekterne for sundhedsvæsenet, dels effekterne for dansk BNP, de offentlige budgetter og jobskabelse.

Analyserne i denne rapport tager afsæt i to unikke datasæt, der er skabt til formålet. Der er for det første gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker med erfaring fra kliniske forsøg. Undersøgelsen er til vores kendskab med sine 99 komplette besvarelser, den største danske undersøgelse med fokus udelukkende på værdien af industri-initierede kliniske forsøg i Danmark.

For det andet er der gennemført en dataindsamling blandt lægemiddelvirksomheder i Danmark om de ressourcer lægemiddelvirksomhederne tilfører det offentlige sundhedsvæsen som led i deres kliniske forsøg. Derudover har vi gennemført 12 interviews med centrale interessenter såsom læger og patienter med erfaring fra kliniske forsøg, lægemiddelvirksomheder og offentlige myndigheder.