Videre til indhold

Lif: Et erhvervsudspil, der motiverer vækstlokomotiverne til fortsat at styrke innovationen

Danmark har en stærk life science-klynge, hvor virksomhederne hvert år bidrager med eksport for 110 milliarder, høj produktivitet og mere end 100.000 afledte arbejdspladser.

Men skal vi tiltrække flere investeringer i det, der er Danmarks førende væksterhverv og sikre, at spirende succeser kan udvikle sig til store globale spillere, er det ikke nok at have en stærk klynge – der er også brug for attraktive erhvervsvilkår, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen. Her glæder koncernchef Ida Sofie Jensen sig derfor over de meldinger, der er kommet fra regeringen gennem den seneste uge:

“Det er en klog erhvervspakke på den måde, at man ikke er bange for at bære succesen videre. Det er nu en gang styrkepositionerne, der er vækstlokomotivet for hele Danmark. I sporet på dem myldrer biotek-iværksættere og underleverandører frem og skaber omsætning og udvikling på alle niveauer,” siger Ida Sofie Jensen og peger på, at de store lægemiddelvirksomheder placerer ordrer for mere end 12 milliarder kroner i danske virksomheder landet over.

Hun peger på, at der er en række grundforudsætninger for at skabe et gunstigt erhvervsklima i almindelighed og for life science-branchen i særdeleshed:

“Der er en række grundforudsætninger for at skabe et attraktivt life science-udviklingsmiljø, og dem oplever vi, at man har haft blik for: For at tiltrække kvalificerede forskere skal man styrke det videnskabelige grundlag ved bl.a. at investere i de bedste universiteter. Man må ikke være bange for at tale om elite. For at sikre, at små innovative virksomheder kan vokse sig store, skal man øge adgangen til kapital og for at fastholde innovationskraften skal man gøre det attraktivt at øge investeringerne i forskning. Det har man gjort, og det lover godt for et fremtidigt, dedikeret life science-arbejde,” siger Ida Sofie Jensen.

I erhvervsudspillet ligger også 30 millioner kroner årligt til finansiering af initiativer i en life science-strategi.

“Vi er en branche, der opererer i et meget langt perspektiv. Life science er ikke et område, hvor man kan lave snuptagsløsninger, så den vedvarende indsats og finansiering er vigtig. Og med den rigtige anvendelse af midlerne kan vi komme rigtig langt i forhold til at realisere de forslag, der kom fra Regeringens vækstteam for life science,” siger Ida Sofie Jensen og nævner blandt andet en fokuseret eksportstrategi som noget, der kan bidrage til at forløse branchens vækst og eksportpotentiale.

“Vi kan med en egentlig life science-vækstplan lave en helstøbt indsats. Når det gælder eksport, kan myndighedssamarbejder og vækstrådgiverordninger med fordel suppleres med en strategisk life science-indsats målrettet de markeder, hvor der ikke bare er vækst men også volumen, så man får mest ud af de offentlige midler,” siger hun og peger som et eksempel på, at lægemidler netop har overhalet fødevarer som vigtigste eksportvare til det japanske marked. 

FAKTA


Det er meget positivt, at regeringen har lyttet til vækstteamets anbefalinger og nu lægger op til et yderligere fradrag på forskning, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef, Ida Sofie Jensen, der ser forslaget som en anerkendelse af den betydning, som de innovative virksomheders rammevilkår har for dansk vækst og velfærd.

“Et forskningsfradrag er et meget stærkt incitament for virksomhederne til at øge investeringerne i forskning og dermed også et middel til at styrke den private innovation i Danmark. Vi ved, at innovation er det, der skal skabe grundlaget for fremtidens vækst og danske arbejdspladser. Det er et internationalt konkurrenceparameter og gør Danmark langt mere interessant for udenlandske virksomheder,” siger Ida Sofie Jensen om regeringens plan om at øge forskningsfradraget med 10 procentpoint frem mod 2025.

“Vi er med dette udspil kommet et stykke ad vejen med at skabe et endnu mere attraktivt erhvervsklima i Danmark. Næste skridt er at konkretisere de mere branchespecifikke indsatser,” slutter hun.