Videre til indhold

Uklart, hvordan kandidatreformen bidrager til at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft 

Onsdag blev kandidatudvalgets delrapport fremlagt. Af rapporten fremgår det, at langt flere kandidatuddannelser end først antaget risikerer at blive forkortet fra to til et år. Og det giver anledning til bekymring hos Lif. 

Oprindeligt lød den politiske aftale på, at 10 procent af kandidatuddannelserne skulle forkortes fra to til et år, mens 20 procent skulle omlægges til erhvervskandidatuddannelser. 

Men nu viser en delrapport fra kandidatudvalget, at det tyder på, at der lægges op til, at 23 procent af uddannelserne vil blive forkortet, mens blot 7 procent bliver omlagt til erhvervskandidatuddannelser.   

Og det bekymrer Anders Hoff, forskningspolitisk chef i Lif. 

“Vi har massivt brug for kvalificeret arbejdskraft, og derfor er det utroligt nedslående at læse, at flere uddannelser end først antaget ser ud til at skulle forkortes,” siger Anders Hoff og tilføjer: 

“Vi savner svar på, hvordan reformen bidrager til at skabe bedre uddannelser og desuden skaffe nok kvalificeret arbejdskraft til de brancher, der, som lægemiddelindustrien, er i vækst,” siger Anders Hoff. 

”Det handler jo ikke bare om hænder. Det handler også om, hvad kandidaterne kan, når de er færdige med deres uddannelser.” 

 Netop lægemiddelindustrien har allerede nu vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.  

I en analyse fra efteråret 2023 var det hele 95 procent af lægemiddelvirksomhederne, der pegede på, at de forventer at skulle ansætte flere medarbejdere i de kommende år. Men det er allerede nu svært for virksomhederne at finde nok kvalificerede medarbejdere. 

Med delrapporten er der fortsat mange uafklarede forhold.  

”Der er stadig mange ubekendte. Vi savner eksempelvis viden om de vilkår, der skal gælde for de nye erhvervsuddannelser, herunder hvilke forpligtelser virksomheder, studerende og uddannelsesinstitutioner får,” siger Anders Hoff.  

”Jeg savner simpelthen svar på helt simple spørgsmål, om hvad virksomhederne forventes at bidrage med. Det ser ud til, at der primært bliver tale om forkortelse af uddannelserne, og det er uklart, hvordan reformen tænkes at bidrage til, at virksomhederne kan skaffe nok dygtige medarbejdere. Og det er en katastrofe.” 

 Kandidatudvalgets rapport er en midtvejsstatus, og den fremlægges på fredag i Odense.