Videre til indhold

Uddannelsespladser bør hænge sammen med efterspørgsel

Regeringen har i dag lanceret et nyt politisk udspil, hvor der bl.a. lægges vægt på at skabe flere uddannelsespladser uden for de fire store uddannelsesbyer København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Især planerne om udflytning af op mod 10 procent af de københavnske uddannelsespladser vækker bekymring i Lif.

”Det er vigtigt, at vi uddanner med blik for efterspørgslen på arbejdsmarkedet – også den fremtidige. Regeringen har netop fremlagt en ambitiøs life science-strategi, hvor de peger på et stort vækstpotentiale for branchen. Hvis det skal lykkes at nå de høje målsætninger, som der er sat, så kræver det, at virksomhederne kan ansætte medarbejdere med de rette kompetencer inden for mange fagområder og på mange uddannelsesniveauer,” siger koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

Life science er geografisk placeret i og omkring hovedstaden – mange spidskompetencer findes på universiteterne og vi er dygtige til at uddanne den næste generation af medarbejdere til vækstindustrien. Det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at opretholde og udvide den kompetencedeling, der er mellem forskerne og fremtidens studerende.

”Med de vækst-scenarier, som vi ser ind i, kan vi allerede nu forudsige flaskehalsudfordringen inden for de uddannelser, der også fylder meget i life science-industrien. Det gælder især uddannelserne inden for sundhedsvidenskab, som medicin og farmaci samt laboranter og sygeplejersker, men også en række uddannelser inden for det natur- og tekniske område, som f.eks. bioinformatik, civilingeniører og industrioperatører. Samtidig forventer vi også en stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft på ph.d.-niveau,” lyder det fra koncernchefen.

Lif vil derfor følge især arbejdet med ”geografisk dimensionering”, som vil betyde en markant reduktion i optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer. Regeringen bør have blik for jobmuligheder og efterspørgsel, før man begynder at flytte uddannelser, som retter sig mod life science-branchen.

Samtidig er der ofte tale om forskningsbaserede uddannelser, som bygger på forskningsmiljøer, som det har taget årtier at bygge op. Det er vigtigt, at denne viden ikke går tabt i det geografiske udlignende projekt, understreger Ida Sofie Jensen.

”Jeg vil derfor gerne kvittere for, at regeringen lægger op til at inddrage virksomheder i etableringen af nye uddannelsesudbud, men det vækker selvfølgelig bekymring om den øvelse, regeringen lægger op til, kommer til at ødelægge nogle gode forsknings- og uddannelsesmiljøer for at skabe noget nyt, som måske først kommer til at virke om mange år.”

Fakta

Med regeringens udspil ”Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund” ligger regeringen op til at flere uddannelser skal placeres uden for de fire store universitetsbyer. Konkret foreslår regeringen bl.a., at:

60 pct. af velfærdsuddannelserne (pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver) skal ligge uden for de største byer. Konkret vil regeringen oprette 1000 nye pladser og flytte 1300 pladser fra de største byer.

Der indføres et regionalt taxameter, hvor taksterne for uddannelser uden for de store byer forhøjes med 5 pct.

Der skabes mulighed for, at videregående uddannelsesinstitutioner kan ansøge om etablering af uddannelsesfilialer uden for de store byer

Der indføres en ”geografisk dimensionering”, som betyder, at optaget på de videregående uddannelser i de store byer reduceres gradvist med 10 pct. fra uddannelsesåret 2022/23. Uddannelsesinstitutionerne vil konkret kunne vælge mellem at sænke deres optag i byerne eller at flytte uddannelsespladser uden for de fire største byer.