Videre til indhold

Uddannelser til fremtidens life science

Det går godt for dansk life science. Siden 2008 er der skabt mere end 10.000 nye stillinger alene i lægemiddelindustrien. Det er positivt og hvis udviklingen skal fortsætte, betyder det, at der er et stort behov for endnu flere dygtige kolleger.

Derfor sætter Lif fokus på kompetencer og uddannelsesbehov i efteråret 2022.

Der mangler medarbejdere i alle led af værdikæden i lægemiddelindustrien – det gælder specialister inden for områder som eksempelvis data science og bioinformatik mv. og det gælder manglen på dygtige medarbejder til produktionen.  

I hele life science-branchen – som udover lægemiddelindustrien også inkluderer medtech og biotek – er beskæftigelsen vokset med 23 pct. fra lidt over 40.000 i 2008 til ca. 49.500 i 2018. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i det private erhvervsliv i samme periode med 1 pct. Ser vi fremad ser behovet kun ud til at vokse, og i et højvækstscenarie kan der blive skabt op imod 30.000 nye arbejdspladser frem imod i 2030.

Dialogmøde

Der er behov for at tage et blik på, hvordan vi imødekommer behovet for nye medarbejder, og derfor inviterer Lif, ATV, Medicoindustrien og Danish Life Science Cluster til dialogmøde om kompetencebehov den 12. oktober kl. 12.30 – 17.00 i Life Science i Life Science Huset

Med arrangementet samler vi alle de relevante uddannelsesinstitutioner og virksomheder inden for biotek, medico og lægemidler til en konkret drøftelse om kompetencebehov og ønsker til indretningen af uddannelserne, så de matcher behovet de forskellige led af værdikæden: fra forskning og udvikling over produktion til marked og pharmacovigilance.  

På dagen vil der være mulighed for at komme med bud på, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at der er nok kvalificerede medarbejdere inden for Life Science fremadrettet.

Tilmeld dig

Vær med onsdag den 12. oktober 2022 kl. 12.30-17.00 i Life Science Huset