Videre til indhold

Tyskerne køber dansk medicin

De seneste 10 år er lægemiddeleksporten til Tyskland steget mere end eksporten til resten af Europa. Det understreger, at det tyske marked stadig er vigtigt for den danske medicinindustri, fortæller Jørgen Clausen, cheføkonom  i Lif.


Eksporten til Tyskland er steget med 65 pct. fra 2007 til 2016, mens eksporten til EU er steget med 61 pct. Men i samme periode er den globale lægemiddeleksport steget med mere end det dobbelte.

“Udvekslingen af varer med Tyskland har altid været stor for Danmark. Det gælder ikke mindst for lægemidler. Men opgørelsen viser også, at betydningen på lægemiddelområdet set i et globalt perspektiv er faldende,” fortæller Jørgen Clausen.

Mens eksporten steg i årene 2007 til 2014, så er udviklingen de seneste år stagneret og endda faldet. Årsagen kan ifølge Jørgen Clausen være det tyske prioriteringsinstitut IQWIG:

“Der er næppe tvivl om, at prioriteringsinstituttet udgør en større barriere for salget af ny medicin, end man har set tidligere. Det er en udvikling, vi også oplever andre steder i Europa, og er formentlig med til at forklare, hvorfor det europæiske marked ikke følger med det globale,” siger Jørgen Clausen.