Log på

Revolution i behandling af hepatitis C

 

Et paradigmeskifte i behandlingen af hepatitis C.

​Inden for de sidste år er der udviklet helt nye og meget effektive lægemidler til behandling af hepatitis C. Hvor man tidligere kun kunne bekæmpe hepatitis C viruset hos 40-80% af de smittede, kan man i dag helbrede omkring 90%. Med flere nye lægemidler på vej, øges behandlingseffekten konstant og samtidig har de nye lægemidler færre bivirkninger, skal anvendes i kortere tid og er nemmere at administrere.

Det nye hepatitis C behandlingsparadigme giver håb og nye perspektiver for en stor gruppe af meget syge patienter. For samfundet betyder de nye lægemidler, at kvaliteten og effektiviteten af sundhedsvæsenets ydelser øges. En diskussion om prissætning af nye lægemidler bør derfor ikke isoleres fra den viden, man har omkring effekt og værdi af nye behandlinger. Internationale undersøgelser har vist, at der med de nye lægemidler til behandling af hepatitis C i langt overvejende grad er tale om omkostningseffektive behandlinger.

Lif har udarbejdet et sundhedspolitisk udspil, der beskriver den revolution, de nye behandlinger er udtryk for.

Download hele udspillet "Paradigmeskifte i behandling af hepatitis C" her  eller download den korte version i faktaarket her


Kilde: Lifs sundhedspolitiske udspil "Paradigmeskifte inden for behandling af hepatitis C" udgivet december 2015.

​​ ​​​​​​​​​knaptilhjemmeside (002) kopier.png