Videre til indhold

Fremtidens medicin: Sygdomsmodificerende medicin

Der er lige nu over 7000 nye lægemidler under udvikling og mange af dem er helt nye og innovative behandlingsmetoder, der har potentiale til at revolutionere den måde vi behandler alvorlige sygdomme på.


En af de nye behandlingsmetoder, som vi vil se inden for de næste fem til ti år, er sygdomsmodificerende behandling til Alzheimers sygdom.

I Danmark lever omkring 87.000 mennesker med en eller anden form for demenssygdom – 60 procent af dem har sygdommen Alzheimers. Alzheimers sygdom er en progressiv neurologisk lidelse, som gør at cellerne i hjernen svækkes for til sidst at forvitre og dø. Det går især ud over patientens kognitive funktioner og kan variere fra stresslignende symptomer og nedsat funktionsevne til helt at miste hukommelsen, dømmekraft og sprog. Men de nye behandlingsmuligheder, der er under udvikling lige nu, kan have potentialet til at bremse sygdommen og måske ligefrem stoppe dens udvikling. 

Sådan virker behandlingen
Indtil nu har Alzheimers-behandlingen været målrettet symptomerne hos de patienter, der allerede er syge – kun nogle har effekt af behandlingen, og den lindring, som medicinen giver, er midlertidig. Men ny forskningen har påvist de allertidligste biologiske ændringer i hjernen, der går forud for Alzheimers. Med den viden er man nu i gang med at udvikle nye behandlinger, som forventes at kunne udskyde sygdommen hos mennesker, hvor Alzheimers er i sin vorden, og forsinke sygdommens fremskridt hos dem, der er i de tidlige stadier.

Det gør man fx ved tidligt at identificere den særlige, kemiske proces i hjernen, som forskerne har opdaget, går forud for Alzheimers sygdom. På den måde kan man forhindre eller bremse ombygningen af den plak på hjernecellerne, som man mener, er årsagen til sygdommen.

Selv en mindre forsinkelse af Alzheimers sygdom kan have stor betydning for patienten og de pårørende. Det betyder, at man får mulighed for at være rask, sammen med sin familie og venner og passe sit arbejde i længere tid, og dermed have højere livskvalitet.

 

Kilder:

Mere om fremtidens medicin