Videre til indhold

Sygdomsmodificerende behandling

I Danmark lever omkring 85 – 90.000 mennesker med en eller anden form for demenssygdom – heraf har ca. 50.000 sygdommen Alzheimers. Alzheimers sygdom er en progressiv neurologisk lidelse, som gør at cellerne i hjernen svækkes for til sidst at dø. Det går især ud over patientens kognitive funktioner og kan variere fra stresslignende symptomer og nedsat funktionsevne til helt at miste hukommelsen, dømmekraft og sprog. Men de nye behandlingsmuligheder, der er under udvikling lige nu, kan have potentialet til at bremse sygdommen og måske ligefrem stoppe dens udvikling. 

Sådan virker behandlingen

Indtil nu har Alzheimers-behandlingen været målrettet symptomerne hos de patienter, der allerede er syge – kun nogle har effekt af behandlingen, og den lindring, som medicinen giver, er midlertidig. Men ny forskningen har påvist de allertidligste biologiske ændringer i hjernen, der går forud for Alzheimers. Med den viden er man nu i gang med at udvikle nye behandlinger, som forventes at kunne udskyde sygdommen hos mennesker, hvor Alzheimers er i sin vorden, og forsinke sygdommens fremskridt hos dem, der er i de tidlige stadier.

Det gør man fx ved tidligt at identificere den særlige, kemiske proces i hjernen, som forskerne har opdaget, går forud for Alzheimers sygdom. På den måde kan man forhindre eller bremse ombygningen af den plak på hjernecellerne, som man mener, er årsagen til sygdommen.

Selv en mindre forsinkelse af Alzheimers sygdom kan have stor betydning for patienten og de pårørende. Det betyder, at man får mulighed for at være rask, sammen med sin familie og venner og passe sit arbejde i længere tid, og dermed have højere livskvalitet.

Kilder:

  • Alzheimers Foreningen: https://www.alzheimer.dk/viden-om-demens/fakta-om-demens/

Impact for

Patient, familie og omsorgsperson

Sygdomsmodificerende behandling har potentiale til at forsinke demenssygdommes indtræden eller udvikling, hvilket gør at patienterne har et højere funktionsniveau og mere tid til at leve et normalt liv sammen med familie og venner.

Sygdomsmodificerende behandling kan reducere sygdommens påvirkning af patienter, familien og omsorgspersonernes liv og give dem mere livskvalitet.

Sundhedsvæsen og sundhedspersoner

Sygdomsmodificerende behandlinger vil være en fordel for sundhedssystemet, da behandlingerne vil udsætte behovet for det høje niveau af pleje, som fx Alzheimers kræver.

Samfund

Sygdomsmodificerende behandlinger har potentiale til at reducere den byrde, som demenssygdomme lægger på samfundet – det betyder at familien vil skulle tage mindre fri fra arbejde for at passe den syge ligesom det vil reducere samfundets udgifter ift pleje og pasning.