Videre til indhold

Sundhedsstruktur-kommissionens anbefalinger giver rigtig god mening

Med de anbefalinger, Sundhedsstrukturkommissionen er kommet med tirsdag, ser fremtiden lovende ud for et sammenhængende dansk sundhedsvæsen, uanset hvilken model politikerne vælger at gå videre med, siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Der er grund til at glæde sig over Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, der blev præsenteret tirsdag. Opgaven er bunden: Sundhedsvæsenet skal omstilles til, at opgaverne bliver større og ressourcerne mindre.

“Vi har en stor tro på, at de tværgående anbefalinger, vi har set i dag, vil bidrage til at sikre kvalitet, sammenhæng og lighed i sundhedsvæsenet. Og det er utrolig positivt,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Kommissionen er kommet med seks tværgående anbefalinger, som skal løse de udfordringer, vi kommer til at stå overfor, som især handler om, at vi frem mod 2050 bliver dobbelt så mange +80-årige som i dag.

Derudover er Kommissionen kommet med tre bud på forvaltningsmodeller, der nu skal drøftes politisk.

De seks anbefalinger drejer sig om: Ny organisering af almenmedicinske tilbud, ny organisering af arbejdet med digitalisering og data, tilpasset fordeling af ressourcer, styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser, tilpasning af rammerne for de praktiserende læger og et reformsekretariat.

“Vi er helt enige i, at den nuværende struktur ikke matcher sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer med flere ældre, flere kronikere og flere multisyge og med færre til at løfte pleje- og behandlingsopgaverne,” siger Ida Sofie Jensen og tilføjer:

“Vi skal sikre et stærkt offentligt og ikke mindst sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der er tid til den enkelte patient, uanset hvad man fejler, og hvor man bliver behandlet – og hvor klinisk forskning indgår i lægers og andre sundhedsfagliges daglige arbejde, fordi forskning er en forudsætning for nye og bedre behandlinger til gavn for patienterne og til gavn for Danmark som stærk life science-nation.”

Derfor har Lif et ønske til politikerne, der nu skal behandle anbefalingerne:

“Vi har fem supplerende anbefalinger, der skal sikre en sund struktur – også for kronikerne, som vi håber, politikerne vil tænke ind i det videre arbejde,” siger Ida Sofie Jensen.

Supplerende anbefalinger til en sund struktur – også for kronikere

#1 Kvalitetsstandarder skal sikre lighed

Der bør laves en national kvalitetsplan, der beskriver bindende kvalitetsstandarder, som kan sætte rammen for ensartet kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen.

#2 Kvaliteten i det specialiserede sundhedsvæsen skal bevares

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen skal ske med respekt for de seneste 15-20 års fremskridt i sygehusvæsenet. Med politisk vilje og faglig dedikation har blandt andet specialeplaner medført en markant udvikling. Den må ikke blive sekundær, men skal fastholdes og udvikles.

#3 En national plan skal sikre en kronikerbehandling i verdensklasse

Der bør laves en national kronikerplan med omdrejningspunkt i de mere end 1,2 mio. danskere med kronisk sygdom. Med inspiration fra kræftområdet skal planen lægge sporene til en systematisk og sammenhængende forebyggelse, opsporing og behandling af såvel somatiske som psykiatriske kroniske sygdomme

#4 Data skal følge patienten og forbedre kvaliteten

Viden og data er en forudsætning for en helhedstilgang til behandlingen af den enkelte patient samt for opfølgning på kvaliteten og udviklingen af behandlingen.
Derfor skal der være adgang og samles op på alle relevante sundhedsdata, uanset hvor i sundhedsvæsenet behandlingen foregår.

#5 Kloge sundhedsinvesteringer bidrager til sund økonomi

Investeringer i sundhedsvæsenet skal være helhedsorienterede, og udover bedre sundhed og større lighed skal sådanne investeringer også inddrage økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser for såvel patienter, pårørende, sundhedsvæsen og samfundet.