Videre til indhold

Sundhedsklynger vil styrke sammenhængen

Den netop indgåede aftale om sundhedsklynger er første skridt på vej mod en ny sundhedsaftale og er et vigtigt skridt i retning af at styrke sammenhæng og mindske ulighed.

Manglende sammenhæng er sundhedsvæsenet akilleshæl og det har store konsekvenser for behandlingen af særligt ældre medicinske patienter og mennesker med kroniske og psykiatriske sygdomme.

Derfor er det også positivt, at der med sundhedsklyngerne tages fat på at skabe en bedre struktur for at skabe sammenhæng, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen i en kommentar til den netop indgåede aftale om 21 sundhedsklynger, der skal samarbejde og koordinere sundhedsindsatsen i krydsfeltet mellem sygehuse og kommunal sundhedspleje.

”Det er positivt, at der nu skabes et godt grundlag for at styrke sammenhæng i patientbehandling. Det er et vigtigt første skridt på den længe ventede sundhedsaftale, som alle i og omkring sundhedsvæsenet ser frem til ikke mindst i forhold til at styrke kronikerindsatsen og psykiatrien med fokus på øge kvalitet og reducere ulighed via målrettet opsporing, forebyggelse og behandling,” siger Ida Sofie Jensen.

”Men struktur gør det ikke alene. Der skal følges op med en national handlingsplan for kronisk sygdom, som skal gå målrettet til værks for at knække kurven og mindske uligheden i sundhed for de 1,2 millioner mennesker, der lever med en kronisk sygdom. Det betyder, at der både skal bevilges midler og stilles krav. På økonomisiden er 80 millioner kroner kun til udviklingen. På sigt skal der også rigtige fælles midler i klyngerne, hvis de skal have en betydning. Og for at sikre fagligheden er der brug for at udbygge og præcisere nationale bindende kvalitetsstandarder for de opgaver, der løses i klyngerne,” understreger hun.

Set fra lægemiddelindustrien er der også andre positive perspektiver i de nye sundhedsklynger:

”Sundhedsklyngerne har potentialet til at styrke udviklingen af den kliniske forskning, hvor decentrale elementer får større og større betydning. Et sammenhængende sundhedsvæsen tættere på patienten kan på sigt også tilvejebringe muligheder for, at fx den kommunale sundhedspleje kan støtte op om kliniske forsøg, hvor patienter helt eller delvist behandles i eget hjem. Sådanne perspektiver vil vi glæde os til at arbejde videre med,” siger Ida Sofie Jensen.