Videre til indhold

Sundhedsdata er nøglen til fremtidens medicin

‘Data redder liv’. Det er titlen på den konference, som Lif den 8. maj var medarrangør af i regi af Copenhagen Healthtech Cluster.

Konferencen satte fokus på de store gevinster, der er for patienterne, når lægemiddelindustrien, regionerne og kommunerne bliver bedre til at anvende danskernes sundhedsdata. Et budskab, som Lif klart bakker op om.

“Vi mener grundlæggende, at sundhedsdata skal bruges aktivt, fordi det giver værdi for patienterne. Forskning i sundhedsdata kan først og fremmest understøtte bedre behandling og bedre styring af sundhedsvæsenet. Sundhedsdata er fx fundamentet for udviklingen af personlig medicin, der handler om at give hver enkelt patient præcis den behandling, der har størst mulig effekt og færrest mulige bivirkninger,” siger koncernchef i Lif Ida Sofie Jensen efter konferencen, hvor hun præsenterede et af de tre løsningsforslag i publikationen ‘Bedre anvendelse af sundhedsdata’, der blev lanceret på dagen.

Læs de tre løsningsforslag her

Løsningsforslaget handler om at etablere én indgang til sundhedsdata på tværs af de forskellige registre i staten, regionerne og kommunerne – én digital hub, ligesom man har gjort i Finland. På den måde kan man bedre rådgive forskerne i, hvor de finder de rigtige data, og hvordan de ansøger om adgang til dem.

“NEXT-partnerskabet er et godt eksempel på, hvordan man er gået til opgaven i forhold til kliniske forsøg. Her har man lavet en slags one-stop-shop for hospitalsforskere og lægemiddelindustrien, der ønsker adgang til kliniske forskningsmiljøer i Danmark. NEXT har lettet tilgængeligheden ved at skabe adgang til national rekruttering af patienter, etableret patientdatabaser og optimeret de administrative og regulatoriske processer, og er dermed lykkedes med at tiltrække kliniske forsøg til Danmark. De erfaringer kan vi føre med over i samarbejdet om at etablere én indgang til sundhedsdata,” siger Ida Sofie Jensen.

Dog er det afgørende at sikre sig, at brugen af sundhedsdata ikke svækker befolkningens og patienternes tillid til sundhedsvæsenet. Sikkerhed, respekt, åbenhed og ordentlighed er kodeord, når danskernes sundhedsdata skal bruges til forskning, lyder det fra koncernchefen.

“Det er essentielt at slå fast, at industrien ikke ønsker adgang til personhenførbare data – hverken CPR-numre, navne eller adresser. Vi tror på, at forskermaskiner, hvor kodede data kan tilgås i lukkede miljøer, er fremtiden. Brugen af sundhedsdata er ikke til at komme uden om, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at kurere kræft eller forebygge Alzheimers. Den opgave kan vi dog ikke løse alene, og derfor skal vi finde modeller for adgang, brug og samarbejde, der tillader Danmark at indgå i den internationale forskning. Det er i patienternes interesse.” 

DOWNLOAD

Bedre anvendelse af sundhedsdataKlik her