Videre til indhold

Store ambitioner og håb for en kommende 10-årsplan for psykiatrien

Psykiatrien er underprioriteret. Det har der været bred enighed om i mange år. Der har været gennemført grundige udredningsarbejder, udarbejdet et utal af rapporter, planer, retningslinjer og indsatser. Alligevel har der manglet en klar vision og prioritering af psykiatrien i Danmark.

På Lif og DI’s konference tirsdag den 11. maj var det tydeligt at mærke, at alle aktører håber på, at der med regeringens kommende 10-års plan følger en klar vision for, hvor psykiatrien skal hen, og at planen ledsages af en betydelig investeringsplan, der kan sikre en ligestilling med somatikken. 

Ikke mindst vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst, som sidder for bordenden for styrelsens faglige oplæg til en 10-års plan:

”25 % af den totale sygdomsbyrde er psykiske lidelser, og dermed er det den mest udbredte sygdomsbyrde. Det er mænd og kvinder. Det er unge og gamle. Fra alle dele af vores samfundslag. Og alligevel er det ukendt for den store brede befolkning,” forklarede vicedirektøren i Sundhedsstyrelsens indlæg på konferencen:

”Pointen er, at det løft, vi har set på andre områder såsom kræft- og hjerteområdet, har krævet nogle systematiske store planer, der har investeret på de pågældende områder. Det har vi aldrig haft på psykiatrien. Der har været rigtig mange gode intentioner, der har været rigtig mange anbefalinger, og vi ved meget om, hvilke udfordringer der er, og der er også mange gode bud på løsninger, men den der store fundamentale satsning, hvor vi løfter området på en gang. Det er det, vi håber, der skal ske nu med en 10-års plan.”

Se fire korte film, der peger på nogle af konferencens hovedpointer eller (gen)se hele konferencen her