Videre til indhold

Stor interesse for morgenmøde om revision af EU-lovgivning

Lysten til at høre om EU’s revision af lægemiddellovgivningen fik torsdag morgen mere end 100 gæster til at lægge vejen forbi Life Science Huset til det allerførste med. Live. Et morgenmøde med udgangspunkt i det seneste nummer af Magasinet med.

Drømmer vi om en sundhedsunion, eller ønsker vi i virkeligheden mere en industripolitik med fokus på sundhedsområdet? Det var et af de emner, der torsdag morgen blev talt om med analytiker Rasmus Foss fra Tænketanken EUROPA, da Lif afholdt sit første med. LIVE – et morgenmøde med udgangspunkt i det seneste nummer af lægemiddelindustriforeningens magasin, der denne gang omhandler EU-Kommissionens revision af lægemiddellovgivningen. 

Derudover blev forsyningssikkerhed på både nationalt og europæisk niveau vendt med Lars Bo Nielsen, direktør for Lægemiddelstyrelsen. Han tror på, at det øgede samarbejde på tværs af landene kommer til at få en effekt på de problemer med forsyningssikkerhed, vi oplever i dag. Men han har et juleønske om, at dialogen med industrien bliver styrket yderligere for i højere grad at få overblik over, hvor lægemidlerne befinder sig.

Anne Bloch Thomsen, medicinsk direktør i Pfizer fortalte om de fire modeller, der lige nu er nævnt i forhold til at gøre udvikling af ny antibiotika mere attraktivt. Hun fremhæver ikke en enkelt model, men pointerer, at vi er nødt til at handle nu, før det er for sent.

Det hele blev foreviget i en tegning af Peter Langkjær Møller.