Videre til indhold

Stærk fokus på kvalitet, data og kronikere i ny sundhedsreform

Det er glædeligt, at delaftalen om sundhedsreformen ikke blot tager livtag med organisering, men også har et stærkt fokus på kvalitet i det nære sundhedsvæsen, bedre deling af sundhedsdata og indsatsen for mennesker med kroniske sygdomme.

Det er initiativer, som vi længe har efterspurgt, siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Lif, der sidste år kom med forslag til ti pejlemærker på kronikerområdet.

Den brede politiske aftale indeholder bl.a. en national kvalitetsplan, der forpligter kommunerne til at leve op til en række kvalitetsstandarder for de sundhedsopgaver, som de løser til gavn for borgerne.

”Kvalitetsplanen rammer lige ned i et stort behov, så det skal partierne bag aftalen have ros for. En forudsætning for at patienterne oplever ét sammenhængende sundhedsvæsen er, at der er nationale, bindende kvalitetskrav, der sikrer en ensartet høj standard på tværs af landet. Lige nu er der alt for stor forskel på den indsats, borgeren kan forvente at få, alt efter hvilken kommune man bor i, og det holder ikke. Det kan ensartede evidensbaserede kvalitetsstandarder rette op på. Men det er også vigtigt, at kravene til kommunerne nu udformes nærmere af Sundhedsstyrelsen på en måde, så alle kan se og følge med i, om de bliver overholdt, og om de rent faktisk løfter kvaliteten i hele landet”, siger Ida Sofie Jensen.

Sundhedsaftalen indtænker også bedre behandling og flere tilbud til de mennesker, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Lif har længe efterspurgt en national kronikerplan, og den nye aftale er et godt skridt på vejen, mener koncernchefen.

”Det er glædeligt, at en række af kravene i den nationale kvalitetsplan kommer de mange kronikere i Danmark til hjælp. Vi har i den grad brug for at knække kurven for udviklingen i kroniske sygdomme, og det gør vi bl.a. ved at sikre ensartet og høj kvalitet i behandlingen. Patienter med kronisk sygdom har ofte komplekse forløb og mange kontakter på tværs af sundhedsvæsenet, så vi må og skal også finde nye løsninger, der kan forebygge og løfte kronikerbehandlingen. Vi er ikke i mål endnu med den nye sundhedsreform, men den kommer flere af de pejlemærker, som Lif har opstillet for en bedre indsats og behandling for kronikerne, i møde. Og det betaler sig både menneskeligt og samfundsøkonomisk”, siger Ida Sofie Jensen.

Sundhedsreformen har også fokus på en bedre samling af sundhedsdata og større deling mellem almen praksis, hospitalerne og de kommunale sundheds- og rehabiliteringstilbud.

”Mange patienter undrer sig over, at lægen eller sygeplejersken ikke har adgang til de relevante informationer om dem, når de kommer til en aftale i sundhedsvæsenet, og at der mangler et overblik over diagnoser, aftaler og behandlingsforløb. Det skal vi have rettet op på med en mere velfungerende datadeling. En bedre registrering og samling af data kan også kan styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, som selvfølgelig skal bygge på samme datadrevne grundlag som det specialiserede sundhedsvæsen. Data, der deles og anvendes, er bare helt afgørende for at forbedre patientbehandlingen, især når vi bruger data mere strategisk til eksempelvis forebyggelse, vaccination og udvikling af nye lægemidler. Det lægger sundhedsreformen op til at styrke, så også der er vi enige i ambitionerne, siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.