Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Du finder de aktuelle tal her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler og indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY (kvalitetsjusterede leveår), som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og udarbejdet en anbefaling af 118 lægemidler med den nye proces. Det drejer sig om 59 lægemidler vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, 30 lægemidler vurderet med øvrige metoder (fx omkostningsminimering eller fast-track) og 29 lægemidler, der er blevet direkte indplaceret i en eksisterende behandlingsvejledning. 

Anbefalinger af standardbehandling

Medicinrådet har vurderet 89 lægemidler i standardprocessen for vurdering af nye lægemidler. 38 af de 84 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. 7 lægemidler er delvist anbefalet, og 44 lægemidler er ikke anbefalet.

Der er forskel i fordelingen af anbefalingerne mellem vurderinger med brug af QALY og vurderinger med brug af de øvrige metoder. 20 ud af 59 lægemidler vurderet med QALY er blevet anbefalet, mens 18 ud af 30 lægemidler vurderet med øvrige metoder er blevet anbefalet (fx omkostningsminimering og fast track).

Sagsbehandlingstider

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 18 uger (126 dage) i standardprocessen og på 14 uger (98 dage) ved en fast-track proces. Ved en indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning skal Medicinrådet vurdere lægemidlerne på 16 uger (112 dage). Sagsbehandlingstiden starter ved dag 0 og ligger efter den tekniske validering. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle lægemidler vurderet efter standardprocessen er 143 dage, hvilket svarer til lidt over 20 uger.

Direkte indplaceringer

Medicinrådet har vurderet 29 lægemidler med processen for direkte indplacering i behandlingsvejledninger. De tre sygdomsområder med flest direkte indplaceringer er kræft med 6 indplacerede lægemidler, dermatologi med 6 indplacerede lægemidler og gastroenterologi med 5 indplacerede lægemidler.

Små og sjældne sygdomme

Medicinrådet har siden indførelsen af den nye metodevejledning vurderet 26 lægemidler med orphan designation til små og sjældne sygdomme. 9 af disse orphan lægemidler er anbefalet til standardbehandling, 1 er delvist anbefalet, og 16 orphan lægemidler er ikke anbefalet. Ud af de 63 ikke-orphan lægemidler er 29 anbefalet, 6 er delvist anbefalet, og 28 er ikke anbefalet.