Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – Oktober 2023

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Du finder de aktuelle tal for oktober her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler og indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY (kvalitetsjusterede leveår), som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 74 lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 40 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, 19 lægemidler, der er vurderet at være ligestillede, og 14 lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet er blevet placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning. Der har været 3 revurderinger med den nye metode og en enkelt sag, som rådet har taget op af egen drift.

Anbefalinger af standardbehandling

Medicinrådet har vurderet 60 lægemidler i standardprocessen for vurdering af nye lægemidler. 26 af de 60 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. 5 lægemidler er delvist anbefalet, og 29 lægemidler er ikke anbefalet.

Der er forskel i fordelingen af anbefalingerne mellem vurderinger med brug af QALY og de øvrige vurderinger (f.eks. omkostningsminimering). 12 ud af 40 lægemidler vurderet med QALY er blevet anbefalet, mens 14 ud af 20 lægemidler vurderet med øvrige metoder er blevet anbefalet.

Sagsbehandlingstider

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 16 uger (112 dage) i såvel standardprocessen som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning. De 16 uger til vurdering starter ved dag 0 og ligger efter den tekniske validering.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for lægemidler vurderet efter standardprocessen er 151 dage, hvilket svarer til lidt mere end 22 uger. 22 af sagerne med den nye metode er blevet behandlet inden for den maksimale sagsbehandlingstid, mens den maksimale sagsbehandlingstid er overskredet for 37 sager.

Direkte indplaceringer

Medicinrådet har vurderet 14 lægemidler med processen for direkte indplacering i behandlingsvejledninger. Der er samlet set et gennemsnit på 356 dage fra anmodningen om vurdering til indplaceringen af lægemidlet i behandlingsvejledningen. Der har været en enkelt direkte indplacering, som rådet har taget op af egen drift.

Små og sjældne sygdomme

Medicinrådet har siden indførelsen af den nye metodevejledning vurderet 17 lægemidler med orphan designation til små og sjældne sygdomme. 5 af disse orphan lægemidler er anbefalet til standardbehandling, og 12 orphan lægemidler er ikke anbefalet. Ud af de 43 ikke-orphan lægemidler er 21 anbefalet, 5 er delvist anbefalet, og 17 er ikke anbefalet.