Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – oktober 2022

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Se de aktuelle tal for oktober her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektanalyser til vurdering af nye lægemidler/indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY, kvalitetsjusterede leveår, som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser giver et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer, herunder sagsbehandlingstid.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 27 nye lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 15 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY. Ni lægemidler, som vurderes at være ligestillede, og tre lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning.

Anbefalinger om standardbehandling

14 af de 27 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. To lægemidler er delvist anbefalet, og elleve lægemidler er ikke anbefalet.

Sagsbehandlingstid

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 16 uger (112 dage) i såvel standardprocessen som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning. Tiden til vurdering ligger efter den tekniske validering af ansøgninger. De 24 lægemidler, der er vurderet efter standardproces, har en sagsbehandlingstid på mellem 65 og 449 dage med et gennemsnit på 158 dage svarende til 22 uger og fire dage.

De tre lægemidler, der er vurderet efter direkte indplacering, har en sagsbehandlingstid på mellem 205 og 394 dage med et gennemsnit på 273 dage, hvilket svarer til 39 uger.