Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – November 2022

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Se de aktuelle tal for november her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler/indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY, kvalitetsjusterede leveår, som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 30 nye lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 17 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, ti lægemidler, der er vurderet at være ligestillede, og tre lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet er placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning.

Anbefalinger om standardbehandling

15 af de 30 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. To lægemidler er delvist anbefalet, og 13 lægemidler er ikke anbefalet.

Sagsbehandlingstid

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 16 uger (112 dage) i såvel standardprocessen som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning. Tiden til vurdering ligger efter den tekniske validering af ansøgninger. De 27 lægemidler, der er vurderet efter standardproces, har en sagsbehandlingstid på mellem 65 og 449 dage med et gennemsnit på 156 dage svarende til 22 uger og to dage.

Hold musen på den enkelte graf for mere info

De tre lægemidler, der er vurderet efter processen for direkte indplacering, har en sagsbehandlingstid på mellem 205 og 394 dage, med et gennemsnit på 273 dage svarende til 39 uger.