Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – Maj 2023

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Du finder de aktuelle tal for april her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler og indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY (kvalitetsjusterede leveår), som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 58 lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 33 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, 16 lægemidler, der er vurderet at være ligestillede, og 9 lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet er blevet placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning. Der har været 2 revurderinger med den nye metode og en enkelt sag, som rådet har taget op af egen drift.

Anbefalinger om standardbehandling

Medicinrådet har vurderet 49 lægemidler i standardprocessen for vurdering af nye lægemidler. 21 af de 45 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. 4 lægemidler er delvist anbefalet, og 22 lægemidler er ikke anbefalet.

Der er forskel i fordelingen af anbefalingerne mellem vurderinger med brug af QALY og vurderinger med brug af omkostningsminimering. 10 ud af 33 lægemidler vurderet med QALY er blevet anbefalet, mens 11 ud af 16 lægemidler vurderet med omkostningsminimering er blevet anbefalet.

Sagsbehandlingstider

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 16 uger (112 dage) i såvel standardprocessen som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning. De 16 uger til vurdering starter ved dag 0 og ligger efter den tekniske validering.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for lægemidler vurderet efter standardprocessen er 154 dage, hvilket svarer til 22 uger. 17 af sagerne med den nye metode er blevet behandlet inden for den maksimale sagsbehandlingstid, mens den maksimale sagsbehandlingstid er overskredet for 31 sager.

Direkte indplaceringer

Medicinrådet har vurderet 9 lægemidler med processen for direkte indplacering i behandlingsvejledninger. Det tager 202 dage i gennemsnit fra, at Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering til, at rådet har godkendt indplaceringen af lægemidlet. Derudover er der 111 dage i gennemsnit fra, at Medicinrådet har godkendt indplaceringen til, at lægemidler er blevet indplaceret i en behandlingsvejledning via et tillæg. Det betyder, at der samlet set er et gennemsnit på 313 dage fra anmodningen om vurdering til indplaceringen af lægemidlet i behandlingsvejledningen. Der har været en enkelt direkte indplacering, som rådet har taget op af egen drift.

Orphan lægemidler

Medicinrådet har siden indførelsen af den nye metodevejledning vurderet 11 lægemidler med orphan designation til små og sjældne sygdomme. 2 af disse orphan lægemidler er anbefalet til standardbehandling, og 9 orphan lægemidler er ikke anbefalet. Ud af de 38 ikke-orphan lægemidler er 19 anbefalet, 5 er delvist anbefalet, og 14 er ikke anbefalet.