Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – Juni 2023

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Du finder de aktuelle tal for juni her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler og indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY (kvalitetsjusterede leveår), som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 64 lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 36 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, 18 lægemidler, der er vurderet at være ligestillede, og 10 lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet er blevet placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning. Der har været 2 revurderinger med den nye metode og en enkelt sag, som rådet har taget op af egen drift.

Anbefalinger om standardbehandling

Medicinrådet har vurderet 54 lægemidler i standardprocessen for vurdering af nye lægemidler. 24 af de 54 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. 5 lægemidler er delvist anbefalet, og 25 lægemidler er ikke anbefalet.

Der er forskel i fordelingen af anbefalingerne mellem vurderinger med brug af QALY og vurderinger med brug af omkostningsminimering. 11 ud af 36 lægemidler vurderet med QALY er blevet anbefalet svarende til 31%, mens 13 ud af 18 lægemidler vurderet med omkostningsminimering er blevet anbefalet svarende til 72%.

Sagsbehandlingstider

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 16 uger (112 dage) i såvel standardprocessen som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning. De 16 uger til vurdering starter ved dag 0 og ligger efter den tekniske validering.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for lægemidler vurderet efter standardprocessen er 154 dage, hvilket svarer til 22 uger. Tidsgrænsen på 16 uger er blevet overskredet for 34 ud af 53 vurderinger, hvilket svarer til 64% af alle vurderinger.

Direkte indplaceringer

Medicinrådet har vurderet 10 lægemidler med processen for direkte indplacering i behandlingsvejledninger. Det tager 202 dage i gennemsnit fra, at Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering til, at rådet har godkendt indplaceringen af lægemidlet. Derudover er der 111 dage i gennemsnit fra, at Medicinrådet har godkendt indplaceringen til, at lægemidler er blevet indplaceret i en behandlingsvejledning via et tillæg. Det betyder, at der samlet set er et gennemsnit på 313 dage fra anmodningen om vurdering til indplaceringen af lægemidlet i behandlingsvejledningen. Der har været en enkelt direkte indplacering, som rådet har taget op af egen drift.

Orphan lægemidler

Medicinrådet har siden indførelsen af den nye metodevejledning vurderet 14 lægemidler med orphan designation til små og sjældne sygdomme. 4 af disse orphan lægemidler er anbefalet til standardbehandling, og 10 orphan lægemidler er ikke anbefalet. Ud af de 40 ikke-orphan lægemidler er 20 anbefalet, 5 er delvist anbefalet, og 15 er ikke anbefalet.