Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – juni 2022

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Se de aktuelle tal for juni her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektanalyser til vurdering af nye lægemidler/indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY, kvalitetsjusterede leveår, som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. Nedenstående opgørelser giver et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler/indikationer, herunder sagsbehandlingstid.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 14 nye lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om seks lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY. Fem lægemidler, som vurderes at være ligestillede, og tre lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning.

Anbefalinger om standardbehandling

Ni af de 14 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. To lægemidler er delvist anbefalet, og tre lægemidler er ikke anbefalet.

Sagsbehandlingstid

Den maksimale sagsbehandlingstid for vurdering af nye lægemidler/indikationer i såvel standardproces som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning er 16 uger (112 dage). Tid til vurdering ligger efter den tekniske validering. De elleve lægemidler, der er vurderet efter standardproces, har en sagsbehandlingstid på mellem 65 og 449 dage, med et gennemsnit på 165 dage svarende til næsten 23 uger og fire dage.

De tre lægemidler, der er vurderet efter direkte indplacering, har en sagsbehandlingstid på mellem 205 og 394 dage, med et gennemsnit på 273 dage svarende til 39 uger.