Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – Januar 2024

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Du finder de aktuelle tal for januar her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler og indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY (kvalitetsjusterede leveår), som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 88 lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 47 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, 21 lægemidler, der er vurderet at være ligestillede, og 17 lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet er blevet placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning. Der har været 3 vurderinger på baggrund af en fast-track proces og 3 revurderinger med den nye metode og to sager, som rådet har taget op af egen drift.

Anbefalinger af standardbehandling

Medicinrådet har vurderet 71 lægemidler i standardprocessen for vurdering af nye lægemidler. 31 af de 71 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. 5 lægemidler er delvist anbefalet, og 35 lægemidler er ikke anbefalet.

Der er forskel i fordelingen af anbefalingerne mellem vurderinger med brug af QALY og vurderinger med brug af omkostningsminimering. 15 ud af 47 lægemidler vurderet med QALY er blevet anbefalet, mens 16 ud af 24 lægemidler vurderet med øvrige metoder er blevet anbefalet (fx omkostningsminimering og fast track).

Sagsbehandlingstider

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 18 uger (126 dage) i standardprocessen og på 14 uger (98 dage) ved en fast-track proces. Ved en indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning skal Medicinrådet vurdere lægemidlerne på 16 uger (112 dage). Sagsbehandlingstiden starter ved dag 0 og ligger efter den tekniske validering af virksomhedernes ansøgninger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for lægemidler vurderet efter standardprocessen og fast-track er 147 dage, hvilket svarer til ca. 21 uger.

Direkte indplaceringer

Medicinrådet har vurderet 17 lægemidler med processen for direkte indplacering i behandlingsvejledninger. Det betyder, at der samlet set er et gennemsnit på 364 dage fra anmodningen om vurdering til indplaceringen af lægemidlet i behandlingsvejledningen. Der har været en enkelt direkte indplacering, som rådet har taget op af egen drift.

Små og sjældne sygdomme

Medicinrådet har siden indførelsen af den nye metodevejledning vurderet 19 lægemidler med orphan designation til små og sjældne sygdomme. 6 af disse orphan lægemidler er anbefalet til standardbehandling, og 13 orphan lægemidler er ikke anbefalet. Ud af de 52 ikke-orphan lægemidler er 24 anbefalet, 5 er delvist anbefalet, og 23 er ikke anbefalet.