Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – februar 2023

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Som noget nyt følger Lif også udviklingen for orphan lægemidler.

Se de aktuelle tal for februar her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler og indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY (kvalitetsjusterede leveår), som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 48 nye lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 25 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, 15 lægemidler, der er vurderet at være ligestillede, og otte lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet bliver placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning. Et enkelt lægemiddel er blevet revurderet med den nye metode.

Anbefalinger om standardbehandling

28 af de 48 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. Tre lægemidler er delvist anbefalet, og 17 lægemidler er ikke anbefalet.

Sagsbehandlingstid

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 16 uger (112 dage) i såvel standardprocessen som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning. De 16 uger til vurdering starter ved dag 0 og ligger efter den tekniske validering. De 40 lægemidler, der er vurderet efter standardprocessen, har en sagsbehandlingstid på mellem 65 og 449 dage, med et gennemsnit på 160 dage svarende til ca. 22 uger.

De otte lægemidler, der er vurderet efter processen for direkte indplacering, har en sagsbehandlingstid på mellem 61 og 535 dage, med et gennemsnit på 191 dage svarende til ca. 27 uger.

Orphan lægemidler

Som noget nyt opgør Lif også udviklingen for orphan lægemidler. Her kan du se en opgørelse over anbefalinger for kategorien.

Ni af de 48 lægemidler, der er blevet vurderet i den nye proces, er orphan lægemidler. To af lægemidlerne er anbefalet, og 7 er ikke anbefalet.