Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – december 2022

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Se de aktuelle tal for december her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektivitetsanalyser til vurdering af nye lægemidler og indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY (kvalitetsjusterede leveår), som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. De nedenstående opgørelser viser et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler og indikationer såvel som sagsbehandlingstider.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 35 nye lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om 18 lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY, 11 lægemidler, der er vurderet at være ligestillede, og sekslægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet er placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning.

Anbefalinger om standardbehandling

19 af de 35 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. To lægemidler er delvist anbefalet, og 14 lægemidler er ikke anbefalet.

Sagsbehandlingstid

Medicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsMedicinrådet skal vurdere nye lægemidler og indikationsudvidelser på 16 uger (112 dage) i såvel standardprocessen som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning. De 16 uger til vurdering starter ved dag 0 og ligger efter den tekniske validering. De 29 lægemidler, der er vurderet efter standardprocessen, har en sagsbehandlingstid på mellem 65 og 449 dage, med et gennemsnit på 154 dage svarende til 22 uger.

De seks lægemidler, der er vurderet efter processen for direkte indplacering, har en sagsbehandlingstid på mellem 89 og 394 dage, med et gennemsnit på 195 dage svarende til 27 uger og seks dage.

Tre beslutninger om direkte indplacering i behandlingsvejledninger har ved en fejl ikke indgået i tidligere udgaver af opgørelsen. Det drejer sig om Diroximel fumarate (Vumerity), Lorlatinib (Lorviqua) og Faricimab (Vabysmo), der blev godkendt til at blive vurderet ved direkte indplacering i henholdsvis september 2021, juli 2022 og september 2022.