Videre til indhold

Seneste nyt om Medicinrådet – august 2022

Lif følger løbende udviklingen i Medicinrådets sagsbehandling og giver en status over rådets nye anbefalinger og sagsbehandlingstider. Se de aktuelle tal for august her.

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 anvendt omkostningseffektanalyser til vurdering af nye lægemidler/indikationer, hvor effekten opgøres ved hjælp af QALY, kvalitetsjusterede leveår, som holdes op imod omkostninger ved behandlingen. Nedenstående opgørelser giver et aktuelt billede af Medicinrådets arbejde med vurdering af nye lægemidler/indikationer, herunder sagsbehandlingstid.

Lægemidler vurderet i ny proces siden 1. januar 2021

Medicinrådet har siden 1. januar 2021 vurderet og truffet beslutning om 19 nye lægemidler i den nye proces. Det drejer sig om ni lægemidler, der er vurderet med udgangspunkt i omkostninger per QALY. Syv lægemidler, som vurderes at være ligestillede, og tre lægemidler, der er vurderet efter en proces, hvor lægemidlet placeret direkte i en eksisterende behandlingsvejledning.

Anbefalinger om standardbehandling

Elleve af de 19 lægemidler er anbefalet til standardbehandling. To lægemidler er delvist anbefalet, og seks lægemidler er ikke anbefalet.

Sagsbehandlingstid

Den maksimale sagsbehandlingstid for vurdering af nye lægemidler/indikationer i såvel standardproces som ved direkte indplacering i en eksisterende behandlingsvejledning er 16 uger (112 dage). Tid til vurdering ligger efter den tekniske validering. De 16 lægemidler, der er vurderet efter standardproces, har en sagsbehandlingstid på mellem 65 og 449 dage, med et gennemsnit på 160 dage svarende til 22 uger og seks dage.

De tre lægemidler, der er vurderet efter direkte indplacering, har en sagsbehandlingstid på mellem 205 og 394 dage, med et gennemsnit på 273 dage svarende til 39 uger.