Videre til indhold

Seks forslag der styrker brugen af nye terapier

Danmark skal være foregangsland for brug af nye avancerede terapier, lyder det fra Lif, der præsenterer seks bud på, hvordan man bedst muligt kan implementere og udnytte de nye innovative behandlinger.

Nye avancerede terapier, der går under betegnelsen ATMP og blandt andet omfatter genterapi, celleterapi og vævsbaseret terapi, er mere end lægemidler og kræver derfor også et andet setup i sundhedsvæsenet. Potentialet er enormt og livsændrende for patienterne, men for at nå dertil kræver det ikke bare indkøb af et lægemiddel men en helt ny arbejds- og samarbejdsform for sundhedsvæsnet.

Lif kommer i et nyt udspil med seks bud på, hvad der skal til, for at Danmark bliver førende i at sikre patienter adgang til de nye avancerede terapier:

1.

Behov for ny ambitiøs national strategi for avancerede terapier – fx som del af en ny strategi for personlig medicin

2.

Hospitalerne skal oprustes, hvad angår organisering, kompetencer og kapacitet i forhold til nye avancerede terapier

3.

Medicinrådets metode skal justeres og operationaliseres i forhold til avancerede terapier

4.

Alternative aftalemodeller skal håndtere usikkerhed og sikre mest sundhed for pengene

5.

Sundhedsdata skal understøtte patientens adgang til nye avancerede terapier

6.

National pulje skal sikre finansiering og lige adgang uafhængig af geografi

Nye avancerede terapier er behandlinger, som kræver komplekse og specialiserede bioteknologiske fremstillingsprocesser, forklarer Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen om baggrunden for det nye politiske udspil:

”Med nye terapier ser vi ind i en helt anden behandlingsform. Dette paradigmeskift vil ikke alene forbedre patienternes generelle helbred og livskvalitet, der vil også være bredere, direkte eller indirekte fordele ved disse nye terapier. Man vil kunne behandle flere på kortere tid, og omkostninger forbundet med opfølgning og standardbehandling af sygdom vil blive reduceret,” forklarer Ida Sofie Jensen.

“Men vi skal gå ind i fremtiden med åbne øjne, og de avancerede terapier kommer også med en række udfordringer af såvel organisatorisk som evaluerings- og finansieringsmæssig karakter. Det er vigtigt, at vi finder løsninger til at håndtere disse udfordringer, således at behandlingerne kan komme så mange patienter som muligt til gavn, og det er afsættet for disse pejlemærker.”

Fakta om ATMP’er

ATMP står for Advanced Therapy Medical Products.

ATMP’er er et hurtigt voksende felt af innovative terapier. I dag bliver fire avancerede terapier anvendt i patientbehandling på sygehusene i Danmark, men Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) forventer 10-20 ansøgninger eller godkendelser af ATMP’er pr. år inden for de næste fem år.

ATMP’er adskiller sig fra traditionelle lægemidler i den måde, de fremstilles på, administreres til patienter og i den type fordele, de kan give.

ATMP’er har den særlige egenskab at være målrettet den underliggende årsag til sygdommen, ofte et gen eller et protein, i stedet for patientens symptomer. Celle- og genterapier har et sygdomsmodificerende eller endda helbredende potentiale med betydelige fordele for patienter og samfund.

ATMP’er er ofte målrettet sjældne, alvorlige sygdomme med et højt, udækket medicinsk behov.