Videre til indhold

Samfundsgevinster bør indgå ved vurdering af ny medicin

Hvis det står til Lif, skal samfundsgevinsterne med i regnestykket, når sundhedsvæsenets økonomi besluttes.

Derfor er det også forkert ikke at få sat fokus på disse gevinster, når Medicinrådet fra årsskiftet 2021 skal træffe afgørelse baseret på en mere systematisk opgørelse af sunde leveår og omkostningerne ved behandlingen, lyder det fra Lifs viceadm. direktør, Henrik Vestergaard i en kommentar til den debat, som DR’s udsendelse “Kostbare øjne” allerede har givet anledning til. Den europæiske forening for den forskende lægemiddelindustri, Efpia, har for nylig udgivet en undersøgelse af udviklingen i behandlingen af henholdsvis brystkræft og HIV og den afsmitning, som det har for samfundet. “Undersøgelsen viser, at de 650.000 patienter i EU, der i perioden 2007-2017 har fået nye, innovative behandlinger inden for de to områder, har opnået hele 2 mio. ekstra sunde leveår. Et sundt leveår er, hvor patienten kan gennemføre alle dagligdagsrutiner, og hvor patienten hverken har smerter eller psykiske lidelser. Og hvor en HIV-diagnose for bare 25-30 år siden nærmest var en dødsdom, så har mennesker med HIV nu den samme forventede levealder som alle os andre. Det må være den allervigtigste effekt af innovativ medicin: bedre livskvalitet i den tid vi er her,” siger Henrik Vestergaard, viceadm. direktør i Lægemiddelindustriforeningen. “Skal vi kigge på de kolde, økonomiske facts, så bidrager innovativ behandling også med værdi, fordi en velbehandlet patient kan bidrage til i samfundet, når hun eller han kommer hurtigere tilbage i arbejde og ikke skal være i kontakt med sundhedsvæsnet hele tiden. Her viser Efpias undersøgelse, at patienterne, der er behandlet for HIV og brystkræft efter endt behandling har skabt produktivitetsgevinster i Europa for ikke mindre end 200 mia. kroner. Det har de gjort ved at være i arbejde frem for at være sygemeldt. Og samtidig har de sparet det offentlige for næste 100 mia. kroner i sundhedsudgifter. Alle de effekter bør mere eller mindre direkte indgå som en hel naturlig del af regnestykket, når Medicinrådet skal træffe beslutning om ny medicin,” siger Henrik Vestergaard. Han understreger samtidigt, at det ikke er det samme, som at mennesker i arbejde skal vurderes mere værdifulde end fx ældre uden for arbejdsstyrken. Det skal blot håndteres i andet regi. Efpias undersøgelse peger ydermere på, at værdien af sundhed og innovativ medicin skaber flere gevinster, som vi ikke på samme måde kan sætte konkrete tal på – men som har stor værdi for vores samfund. “Det drejer sig fx om den værdi, som bedre behandling har i den uformelle økonomi med husholdning og pasning, der fortsat fylder meget i mange lande i Europa. Det er også den værdi, som bedre behandlinger har i forebyggelsesindsatsen, for at mindske uligheden i sundhed og skabe nye innovationer i samfundet. Og ikke mindst den værdi, som bedre behandlinger har for familier og pårørende. Et studie har fx vist, at 80 pct. af pårørende til brystkræftpatienter havde fravær fra deres arbejde. Så selvom vi ikke altid kan sætte præcise tal på alle effekter, har de bestemt stor værdi for samfundet og den enkelte.”