Videre til indhold

Sådan øger vi kræftoverlevelsen

POLICY PAPER: Flere og flere danskere får konstateret kræft. Alene i 2020 var der over 45.000 nye kræfttilfælde, hvilket betyder, at 6 procent af alle danskere lever med eller efter en kræftdiagnose. Det svarer til omkring 360.000 personer.

Der har gennem en del år været en tendens til et øget antal kræfttilfælde. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at befolkningen bliver ældre, og at risikoen for at udvikle kræft stiger med alderen.

Tidlig opsporing, diagnostik og bedre behandling af kræft har for den enkelte kræftpatient medført, at overlevelsen efter en kræftdiagnose har været stigende. Sammenlignet med andre nordiske lande har vi i Danmark øget kræftoverlevelsen relativt mere siden starten af 1980’erne, så kræftoverlevelsen blandt danskere nu har næsten samme niveau som de øvrige nordiske lande, idet udgangspunktet i Danmark var væsentligt lavere. Den forbedrede overlevelse i Danmark skyldes blandt andet målrettede kræftpakkeforløb, bedre behandlinger og en række screeningsprogrammer, som opsporer kræft tidligt. Dog er der fortsat udfordringer på kræftområdet, blandt andet i forhold til social ulighed i kræft både i forekomsten og i overlevelsen efter kræft. Samtidig synes forbedringerne i kræftoverlevelsen på det allerseneste at være stagneret.

Der er derfor behov for at fastholde fokus på tidlig kræftopsporing, diagnostik og bedre behandling af kræft i Danmark.

Lif vil med dette oplæg komme med en række forslag til, hvordan vi øger kræftoverlevelsen, så Danmark bliver førende i Norden, når det kommer til at overleve kræft.

Download

Sådan øger vi kræftoverlevelsen – Et forslag fra Lægemiddelindustriforeningen