Videre til indhold

Sådan fordeler forskningsreserven sig

Torsdag indgik regeringen og Folketingets partier en aftale om fordeling af knap 4,2 mia. kr. til forskning og innovation. 790 mio. kr. er afsat til sundhedsområdet. Se her, hvordan pengene fordeler sig.

Regeringen og Folketingets partier har indgået aftaler om fordeling af 4,2 mia. kroner til forskning i 2024. Ca. 790 mio. kroner går til forskning på sundhedsområdet, og det er omkring 120 mio. kroner mere end sidste år. 

Midlerne skal blandt andet gå til den patientnære kliniske forskning, sundhedsteknologi, ulighed i sundhedsvæsenet og psykiatri og ensomhed. 

Og det glæder Anders Hoff, forskningspolitisk chef i Lif. 

“”Fra Lifs side er vi glade for, at der er allokeret midler til life science-området, herunder til etablering af et nyt fyrtårn inden for life- og bioscience og personlig medicin, samt den kliniske forskning og midlerne til psykiatrien. Specifikt er det positivt, at der er dedikeret midler til udviklingen af personlig medicin, som er et område, hvor der sker virkelig meget for tiden, og hvor vi i Danmark har gode muligheder for at blive blandt de førende i verden,” siger han og fortsætter: 

“Den kliniske forskning er helt afgørende for lægemiddelindustrien, som årligt investerer over 200 mio. kr. i Danmark på afprøvning af lovende lægemidler. Det kan kun lade sig gøre, hvis det offentlige også investerer og bidrager til at opbygge kapacitet inden for det kliniske område,” siger han. 

Sådan fordeler pengene sig: 

Life Science, sundhed og velfærdsteknologi

316,5 mio.kr er afsat til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation inden for life science, sundhed og velfærdsteknologi. 

Styrket klinisk og uafhængig forskning 

210  mio. kr. til styrket patientnær klinisk og uafhængig forskning, herunder uafhængige forskerinitierede forsøg, studier mv. og forskning på områder, hvor der er begrænset kommerciel interesse, herunder sundhedsteknologi. Midlerne udmøntes af Danmarks Frie Forskningsfond. 

Bedre rammer for forskning i psykiatrien 

100 mio. kr. til forskning i psykiatrien, herunder forebyggelse, årsagsforhold, tidlig indsats, behandling, kvalitet, sammenhæng og bruger- og pårørendeinddragelse, mistrivsel, ensomhed. 

Bedre rammer for forskning i personlig medicin 

35 mio. kr. er afsat til bedre rammer for forskning i personlig medicin i regi af Nationalt Genom Center. 

Forskningsfyrtårne inden for life- og bioscience 

40 mio.  kr. til fyrtårns- og forskningsmiljø i tilknytning til European Spallation Source (ESS) inden for life- og bioscience. 

Ældreforskning  

30 mio. kr. til multidisciplinær og praksisnær forskning inden for pleje og omsorg til den ældre borger. 

Forskning i zoonotiske epidemier 

15 mio. kr. til forskning i sygdomme, som kan springe mellem arter eller overføres via fødevarer og derved udgøre en trussel for folkesundheden. 

Forskning i COVID-19-indsats 

21,6 mio. kr. til forskning i generel COVID-19- indsats. Midlerne skal bl.a. bidrage til Statens Serum Instituts epidemiovervågning. 

Ensomhed 

20 mio. kroner til forskning i ensomhed. 

Udover de 790 mio. kr. til Sundhed og Life Science er der med aftalerne allokeret 3,4 mia. kr., heraf:

  • 1,9 mia. kr. til at understøtte den grønne omstilling. 
  • 1 mia. kr. til nye teknologier, herunder bl.a. kvanteteknologi og digitalisering. 
  • 120 mio. kr. til trivsel og læring.  
  • 350 mio. kr. til fremtidens talentbase og fri forskning.