Videre til indhold

Ros til aftale om life science-strategi

Aftalen om strategi for life science er et rigtig godt afsæt for at opnå ambitionerne om at skabe verdens bedste patientbehandling – men også for at gøre Danmark til et foregangsland inden for den kliniske forskning og samarbejdet om sundhedsdataet.

Det står klart med den aftale om life science-strategien, der netop er blevet indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, at regeringen og Folketinget sætter store ambitioner på vegne af dansk life science.

Aftalens initiativer og den brede politiske opbakning til strategien er et rigtig godt afsæt for, at dansk Life science kan realisere sit store potentiale til gavn for danske patienter og samfundsøkonomi. Og dermed for at Danmark bliver blandt verdens førende life science-nationer, lyder der fra Lifs koncernchef.

”I dag er en god dag – både for dansk life science og for patienterne – vi har fået en bred aftale om en strategi, der adresserer life science-sektorens muligheder og som kan, hvis den implementeres rigtigt, være katalysator til at videreudvikle dansk life science som en global styrkeposition. Der er lagt et rigtig godt fundament med strategiens ambitioner om verdens bedste patientbehandling – men også for at gøre Danmark til et foregangsland inden for den kliniske forskning og samarbejdet om sundhedsdata,” lyder dommen fra Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Hun glæder sig især over, at aftalen, som noget nyt, kobler nye sundhedspolitiske ambitioner til gavn for patienterne med de styrker og muligheder, Danmark har for at levere fremtidens sundhedsløsninger, innovation og forskningsresultater i stærke offentligt-private partnerskaber.

”Særligt håber vi, at etableringen af en ny task force målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed, baner vejen for en national kronikerplan, samt det nationale partnerskab for bedre anvendelse af sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation,” siger Ida Sofie Jensen.

Og så er det meget positivt, at der etableres et nyt Life Science Råd, som skal sikre en tværgående dialog. Her vil sundhedsvæsnet og patienterne være med om bordet, og partnerne kan løbende og agilt drøfte, hvordan innovation og samarbejde indenfor life science kan fremme de gode sundhedsløsninger til gavn for patienter og samfund.

”Et vigtig behov, som vi håber strategien vil løfte, er at få moderniseret den måde, vi introducerer de nye medicinske fremskridt via mere målrettet brug af fleksible indkøbsaftaler på lægemiddelområdet. Life science-sektoren har en stor betydning for den danske økonomi og for os som samfund. Både os som borgere og som patienter i det danske sundhedssystem. Det hele hænger sammen, og det giver parterne også udtryk for med den nye strategi,” understreger Ida Sofie Jensen.

Verdens bedste life science-land

Med en eksport på 151 mia.kr., mere end 47.000 jobs, udenlandske investeringer på 34 mia.kr. og en markant direkte skattebetaling på næsten 25 mia. kr., bidrager Danmarks life science-industri substantielt til vores vækst og velfærd.

Og med de rigtige rammevilkår er der potentiale til endnu mere.