Videre til indhold

Remyelinerende behandling

Multipel sklerose er en kronisk, inflammatorisk sygdom, hvor immunforsvaret angriber og skader myelin-laget i centralnervesystemet. Myelin-laget beskytter nervefibrene, og når det bliver skadet bliver ledningen af elektriske impulser langs nervecellerne nedsat, og det har en negativ effekt på en langrække af neurologiske funktion.

Behandling i dag fokuserer på at forebygge tilbagefald, sørge for at patienten kommer oven på igen efter et attak og forsøge at forsinke sygdommens udvikling.

Sygdommen er almindeligvis karakteriseret af perioder med nye eller forværrede symptomer – det man kalder tilbagefald – og perioder med stabilitet eller bedring. Det er vidt forskelligt fra person til person, hvordan og hvor ofte man oplever tilbagefald, men typisk oplever patienterne et attak eller to om året.

Sådan virker behandlingen

De remyelinerende behandlinger, som er under udvikling nu, har potentiale til at forsinke, forebygge eller forbedre funktionsnedsættelser som følge af multipel sklerose. Behandlingen reparerer den skade, der er sket på de demyelinerede celler i hjerne og i rygraden og gendanner dermed de nerveceller, der er påvirkede af sygdommen. Dermed kan patienten genvinde nøglefunktionen såsom bevægelse, kognitive evner eller synet.

Meget tyder på, at remyelinerende behandling ikke blot fører til gendannelsen af et nyt myelin-lag på nervefibrene, men det har også potentiale til at nedsætte såkaldt neurodegeneration. Det er håbet, at de nye behandlinger delvist kan spole sygdommens indvirkning på patienterne tilbage.

Kilde: https://www.efpia.eu/media/602563/iqvia_efpia_pipeline-review_final.pdf

Impact for

Patient, familie og omsorgsperson

Remyelinerende behandling har potentiale til at øge livskvaliteten for mennesker med multipel sklerose ved at reducere niveauet af funktionsnedsættelser, som er en følge af sygdommen, og kan bl.a. forbedre mobilitet, syn og kognitive evner. Dette kan positivt påvirke patienternes mentale helbred og tillade større råderum for daglige aktiviteter og arbejde.

Dette vil ligeledes have en positiv indvirkning på familie og omsorgspersoners liv, da pasningsbyrden bliver reduceret.

Sundhedsvæsen og sundhedspersonale

Da remyelierende behandling højst sandsynligt vil være et add-on eller i kombination med andre, eksisterende behandlinger (det vil næppe erstatte nuværende behandlinger), kan det i starten være forbundet med større udgifter for sundhedsvæsenet.

Samfund

Gennem færre symptomer eller forbedring af sygdommen kan remyelierende behandling medvirke til at reducere samfundets udgifter til patienternes behov for hjemmepleje, transport etc.

I og med at patienternes funktionsevne forbedres, kan remyelinerende behandling ligeledes forhøje arbejdsstyrken blandt mennesker med multipel sklerose, deres familier og omsorgspersoner.