Videre til indhold

Rekordstore juleindkøb af medicin

Bufferindkøb af medicin bidrager til, at regionerne rammer forventningerne til medicinudgifter i 2018.

Da der i juni 2018 blev indgået økonomiaftale for 2019, var det regionernes forventning, at udgifterne til sygehusmedicin ville stige med 496 mio. kr. i 2018. Det har vist sig at være uhyre præcist, for ifølge Amgros steg udgifterne til sygehusmedicin med 484 mio. kr. sidste år.

En del af forklaringen på prognosens præcision er formentlig de stigende bufferindkøb i årets sidste måneder. Hvor det i 2009 var 17,2 procent af medicinindkøbene, der blev gjort i årets sidste måneder, så var det i 2018 rekordhøje 22,6 procent af medicinbudgettet, der blev brændt af i årets sidste måneder.

Kilde: DLIMI

“De store juleindkøb giver god mening. Det er en fornuftig måde at styre økonomien på, når man nu er underlagt etårige budgetter. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man holder sig for øje, at de komprimerede indkøb ikke er udtryk for en generel tendens i udgiftsudviklingen til medicin,” siger cheføkonom i Lægemiddelindustriforeningen Jørgen Clausen.

Jørgen Clausen understreger, at de store juleindkøb ikke må give anledning til spekulationer om en dramatisk udgiftsudvikling i fremtiden.

“Vi må forvente, at udgifterne til lægemidler vil stige i de kommende år. Vi behandler flere patienter og vi behandler dem bedre. Der er mange helt nye og revolutionerende behandlinger på vej, og det vil man kunne se i sundhedsbudgettet. Men der er ikke tale om noget dramatisk. Medicinens andel af sundhedsudgifterne har ligget stabilt i mange år, men vi vil formentlig se svage stigninger i de kommende år,” lyder forudsigelsen.

Kilder: Sundhedsdatastyrelsen, Amgros og Danmarks Statistik, Statistikbanken, regr11.