Videre til indhold

Rekordmange ansat i biotekselskaber

Selvom biotek fortsat udgør en lille andel af den samlede lægemiddelforskning i Danmark, er det glædeligt, at der også sker en stigning i beskæftigelsen inden for den bioteknologiske branche.

”Vi er glade for at se, at flere og flere arbejder i biotekvirksomheder. Det kan tyde på en konsolidering af biotek-branchen. Det er gode nyheder – ikke mindst for den bredere life science-branche, hvor biotek er den helt afgørende første fase på vej mod nye produkter og behandlinger,” siger koncernchef Ida Sofie Jensen, Lægemiddelindustriforeningen.

De nyeste tal for beskæftigelsen i biotek viser ligeledes, at biotekindustrien udvider. De seneste 10 år er der kommet 37 procent flere medarbejdere inden for biotek. Dermed var der 2679 fuldtidsbeskæftigede inden for biotek i 2019.

”Biotekmiljøet er vigtigt for dansk life science. Derfor er det vigtigt at værne om rammevilkårene for biotek, så der i fremtiden også skabes nye virksomheder og skabes flere arbejdspladser,” siger hun og tilføjer:

”Udviklingen illustrerer også, at der er stor efterspørgsel på kompetencer inden for biotek. Derfor skal vi skabe flere studiepladser, så vi sikrer, at der er hænder og hoveder nok til at vi kan fortsatte den positive udvikling, som biotek specifikt og life science generelt er inde i. Det er allerede nu, at vi ser mangel på kvalificeret arbejdskraft.”

Læs mere i magasinet med.

Attende udgave af magasinet med. er på gaden og denne gang taler vi om biotek – en branche, der er en helt afgørende del af life science, da de kan noget, som de færreste kan. De kan forske på et helt tidligt stadie, inden man overhovedet kan tale om lægemidler.