Videre til indhold

Regionernes udgifter til medicin steg sidste år

De samlede udgifter til medicin i regionerne steg sidste år  sammenlignet med tidligere år. Således udgjorde medicin 13,1 procent af regionernes samlede sundhedsudgifter. 

Introduktionen af nye og effektive lægemidler har været med til, at regionernes udgifter til lægemidler steg i 2023 med ca. 1,5 mia. kroner. 

Det betyder, at medicinudgifterne i 2023 udgjorde 13,1 procent af de samlede sundhedsudgifter, som er samme niveau som i 2018. I 2022 udgjorde udgifterne til medicin 12,1 procent. Tilbage i 2007 udgjorde udgifterne 14 procent.  

En af forklaringerne på stigningen er, at regionerne i 2023 oplevede en uforudset stor stigning i udgifterne til tilskudsmedicin i primærsektoren bl.a. på grund af introduktionen og ibrugtagen af nye, innovative lægemidler inden for diabetes og ADHD.  

Ved Regionernes Politiske Topmøde tidligere på måneden italesatte Anders Kühnau som formand for Danske Regioner udfordringen med at håndtere uforudsete medicinudgifter og efterlyste en medicingaranti. 

Det ønske bakker Lif op: 

”Vi støtter forslaget fra regionerne om, at medicingarantien genindføres for medicintilskud. Udsving i enkelte år som følge af ibrugtagen af ny medicin er vanskelige at håndtere indenfor budgetterne og tvinger derfor regionerne ud i uhensigtsmæssige kortsigtede besparelser, eksempelvis på personale,” sagde Ida Sofie Jensen, koncernchef i forbindelse med topmødet.