Videre til indhold

Prisregulering på vej

Varsling af et internationalt referenceprissystem skal øge incitamenterne til at tilslutte sig prisloftaftalerne for medicin. “Fornuftigt at stille alle lige,” lyder det fra Lif, der dog samtidigt advarer mod at tro, at “one size fits all”.


“Vi ser umiddelbart ret udramatisk på de store linjer i regeringens tanker for prisreguleringen – det er en lejlighed for alle til at tilslutte sig de prisloftaftaler, som vores medlemmer har indgået med skiftende regeringer i de seneste 11 år. Men medicinområdet består af markeder med forskellige reguleringer og dynamikker, så der er behov for nuanceringer af de ideer, der er skitseret,” lyder det fra Lifs viceadministrerende direktør, Henrik Vestergaard, efter at Sundhedsministeriet i dag har offentliggjort ambitioner om et europæisk referenceprissystem. Allerede i sidste uge holdt ministeriet et informationsmøde, hvor man varslede foranstaltninger for de udbydere af medicin, som ikke er omfattet af prisloftaftalerne på medicin.

“Den danske model, hvor vi i forhandlingerne kan drøfte og dele kendskab til vilkår og rammer, betyder, at vi finder løsninger i fællesskab. Dermed tager begge parter medansvar for at finde et loft for prisniveauet i Danmark, der både kommer patienterne og samfundet til gode, og som ikke er urimeligt indgribende over for virksomhederne. Prisloftaftalerne har bidraget til at forhindre stigende medicinpriser og er medvirkende til at sikre en stabil og forudsigelig udvikling i regionernes medicinudgifter. Det er en løsning, vi finder rigtig, og et medansvar, vi gerne tager, og derfor er det også positivt, at alle virksomheder – hvad enten de er medlem af Lif eller ej – fremover får et incitament til at tilslutte sig principperne i aftalerne,” siger Henrik Vestergaard.

Det er ingen hemmelighed, at det er svært at forhandle fælles løsninger, hvis konkurrenterne står uden for og ikke behøver tage ansvar. Ambitionen om at få alle med på aftaleprincipperne har været en del af forhandlingsteksten i de seneste aftaler, og det er da også noget, vi kan forstå, ministeriet har arbejdet på i flere år. Nu er der fremlagt forslag til incitamenter til at tilslutte sig aftalernes principper, hvilket i princippet er fornuftigt,” siger Henrik Vestergaard, der dog også understreger, at det bliver vigtigt, at regeringen bruger den kommende tid på at lytte til områdets interessenter, så der bliver bedre overensstemmelse mellem de problemer, man oplever, og de løsninger, man vælger.Fakta

  • Sundheds- og Ældreministeriet oplyste på et informationsmøde den 30. oktober 2018, at man som opfølgning på prisloftaftalernes aftalepunkter om foranstaltninger over for udbydere af medicin, der ikke er omfattet af prisloftaftalerne eller har tilsluttet sig aftalernes principper, agter at etablere et eksternt referenceprissystem (ERP) ved lov.
  • Virksomheder vil kun blive berørt af lovgivningen om et ERP-system, såfremt de ikke har tilsluttet sig prisloftaftalernes principper.  
  • Ifølge udspillet skal det internationale referenceprissystem gælde for såvel tilskudsberettigede produkter som sygehusmedicin og omhandle både originalprodukter, generika, biosimilære lægemidler og parallelimport.
  • Prisloftet vil blive fastlagt som gennemsnittet af de priser, man ser i 9 referencelande, der i dag også bruges i prisloftaftalen for sygehusmedicin: Finland, Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Østrig, Holland, Belgien og Tyskland.
  • Der er lagt op til, at lovforslaget for sygehusmedicin vil træde i kraft den 1. januar 2020, mens lovforslaget for tilskudsmedicin forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.