Videre til indhold

Rammevilkår for styrket innovation i dansk life science

Danmarks life science-industri skaber stor værdi for patienterne, for virksomheder og for vores velfærd og velstand. Det har COVID-19-krisen vist os på flere niveauer, men især at et stærkt forskningsmiljø er forudsætningen for at sikre patienterne den bedste behandling.

Med en eksport på over 136 mia.kr., udenlandske investeringer på 34 mia.kr. og en markant direkte skattebetaling på over 21 mia. kr. bidrager life science-industrien substantielt til velfærden. Og i krisetider, som under COVID-19, er det netop lægemiddeleksporten, som er med til at holde hånden under Danmarks økonomi.