Videre til indhold

Prioritér forskning og udvikling

Der er brug for at rydde op i erhvervsstøtteordningerne, men det er en overordentlig svær øvelse, lyder det fra Lif, som ønsker klare meningsfulde pejlemærker og en anerkendelse af, at Danmark lever af innovation.

Det er en vanskelig øvelse, som Frigast-udvalget har været i gang med, erkender viceadministrerende direktør i Lif Henrik Vestergaard i halen på at Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte i går afleverede sine anbefalinger til Regeringen.

Han forventer endnu vanskeligere politiske forhandlinger forude:

”Alle anerkender behovet for at forenkle erhvervsstøtten, og at det ikke kan ske uden, at det gør ondt. Derfor er det også vigtigt med klare, meningsfulde pejlemærker. Ikke mindst, når alle interessenter lige nu kommer med deres individuelle ønsker.”

”I Lif fokuserer vi naturligvis på forskning og innovation, fordi det er grundlaget for en stærk og konkurrencedygtig life science-industri i Danmark,” lyder det fra Henrik Vestergaard.

”Det er vigtigt, at de politiske beslutninger, der nu skal træffes, er langsigtede. Erhvervsstøtteområdet bør have fokus på forskning og innovation. Og altså på at fastholde Danmark som et attraktivt sted for udvikling af nye og bedre produkter. Det er netop de gode ideer, vi lever af i Danmark, og derfor bør forenklingerne ikke mindst til anvendes til at finansiere et internationalt konkurrencedygtigt FoU-fradrag, så vi kan understøtte et innovativt erhvervsliv.”

Men det ER bekymrende, at udvalget lægger op til at sanere i ordninger rettet mod forskning og innovation.

”Trial Nation er et eksempel på en meget succesfuld ordning, som har været i stand til at understøtte, at vi har kunne tiltrække flere kliniske forsøg til Danmark. Det er ikke bare til gavn for virksomhederne, men også for de danske hospitaler og patienter, som får adgang til de nyeste, mest innovative behandlinger. Det er med andre ord en ordning, som vi med fordel kan forlænge og udvide,” siger Henrik Vestergaard.

Endelig peger han på de almennyttige fondes betydning også for de offentlige forskningsmiljøer:

”Derfor vil det være at skyde sig selv i foden at reducere deres fradrag. Det er i høj grad fondenes støtte, der gør Danmark verdensførende inden for life science-forskningen. Så det ville være at gamble med vores erhvervsmæssige styrkeposition at røre ved det.”