Videre til indhold

Pres fra globale forskningsmiljøer 

Det seneste årti har Japan, Kina og USA intensiveret deres life science-aktiviteter. Derfor er Europa nødt til at styrke forskningsmiljøerne, lyder det fra Lif. 

Presset på den europæiske life science-position er øget. USA og Kina har øget forskningsinvesteringerne langt mere end Europa. Eksempelvis er de kinesiske investeringer i forskning og udvikling steget med 755 procent fra 1,7 mia. euro til 14,8 mia. euro i perioden 2010 til 2022, mens de samme investeringer i Europa er steget med under en tiendedel af de kinesiske – nærmere bestemt 68 procent fra 27,9 mia. euro til 47 mia. euro. Det viser seneste footprint fra den europæiske lægemiddelorganisation EFPIA. 

”Fra 2010 til 2022 har vi været vidne til en betydelig skærpelse af den internationale konkurrence inden for life science. USA og Kina har massivt øget deres investeringer i forskningsmiljøerne, hvilket har styrket deres positioner markant. Selvom vi fortsat har en højere investering i Europa, så går der ikke længe, før Kina overhaler os. Presset på Europas ledende position inden for life science er vokset betydeligt, så derfor kræver det, at vi ser indad og sikrer en fornyet strategi fra Europas side,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif. 

I USA er stigningen i forsknings- og udviklingsaktiviteter i samme periode 85 procent fra 39 mia. euro til 71 mia. euro. 

Anbefalingen fra Lif er en europæisk life science-strategi, som har fokus på at udvikle og styrke forsknings- og udviklingsmiljøerne og investeringerne i life science i Europa. 

”Hvis vi ønsker at bevare vores konkurrenceevne, er det afgørende, at vi adresserer udfordringerne gennem målrettede investeringer i vores life science-forskning og -udvikling og samtidig skærper vores rammevilkår for investeringer og udvikling af et stærkt life science-økosystem for viden og innovation. En europæisk life science-strategi bør ikke fokusere på yderligere reguleringer, for nøglen til at opretholde vores globale konkurrenceevne er gode rammer, der understøtter forskning, udvikling og innovation,” siger Ida Sofie Jensen og tilføjer: 

 ”Europas reaktion på den intensiverede konkurrence skal være proaktiv. Vi har hængt for længe i bremsen, mens Europa har mistet konkurrencekraft til både USA og Asien. Fra dansk side har vi gode erfaringer med at tænke i strategiske satsninger, der favner hele værdikæden med en dansk life science-strategi. Men vi bliver ikke en førende life science-nation i en europæisk region, som ikke prioriterer life science-området. Derfor er tiden inde til at føre de gode danske erfaringer videre til Europa, som skal have en dedikeret life science-strategi, der gør det attraktivt at investere i både forskning, innovation og produktion i Europa.