Videre til indhold

Politiske topemner i valget til Region H

Region Hovedstadens politikere ønsker fokus på ulighed, kroniske sygdomme, vacciner, akuttelefonen, samarbejde, forebyggelse og arbejdsvilkår for sundhedspersonalet, fortæller de til magasinet med., der i seneste udgave har fokus på regionsvalget.

Med små fem uger til regionsvalget sætter spidskandidaterne i Region Hovedstaden fokus på, hvad de mener, fremtidens sundhed i regionen skal være. Den seneste periode har vist, at der er nogle fokuspunkter i hovedstaden blandt andet inden for fødselsområdet, arbejdsmiljøet i sundhedsvæsenet, mediehistorier om mistede opkald hos 1-1-2 og ventetider hos 1813-telefonen.

En del af spidskandidaterne i hovedstaden har derfor givet deres bud på fremtidens sundhed. Her nævner kandidaterne blandt andet ulighed i sundhed, fokus på kroniske sygdomme, økonomi, samarbejde, akuttelefon, ambulancekørsel, arbejdsvilkår og forebyggelse.

Det har kandidaterne fokus på

“Vi skal sikre færre med kroniske sygdomme fremover. Det vil sige, vi skal blive meget bedre til at forebygge og højne folkesundheden. Det øger også ligheden i sundhed,” siger Karin Friis Bach, Radikale Venstre.

“Samarbejdet på tværs af myndigheder, kommuner, arbejdsgivere, faglige organisationer og civilsamfund om at forebygge ulighed rummer et uforløst potentiale,” siger Lars Gaardhøj, Socialdemokratiet.

“Vi skal sikre de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer, investeringer i den nyeste teknologi samt intensiv anvendelse af privathospitaler med henblik på at sikre korte ventelister og overholdelse af patientgarantierne,” siger Martin Geertsen, Venstre.

“Vi har meget dygtige medarbejdere i sundhedsvæsenet, men for at sikre borgerne den bedst mulige behandling er det vigtigt, at personalets trivsel, motivation og efteruddannelse bliver opprioriteret,” siger Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti.

“1813 og 112 skal forbedres. Sundhedsplatformen skal erstattes af Systematic,” siger Niels Høiby, Liberal Alliance.

“Desværre skal for mange vente for længe på ambulancen. Der er brug for at få flere ambulancer på gaden, så hjælpen kommer hurtigere frem,” siger Christoffer Buster Reinhardt, Konservative.

“Influenzavaccine skal være gratis til alle. En af de væsentlige årsager til den danske coronasucces er, at både test og vacciner har været gratis for borgerne,” siger Peter Westermann, Socialistisk Folkeparti.

“Vi vil sikre den bedste behandling til alle borgere ved at lade pengene følge mennesket med samme beløb til rådighed i valget mellem offentlige og private tilbud på markedet i alle sygdomstilfælde,” siger Jesper Hammer, Nye Borgerlige.

“For at sikre den bedst mulige behandling skal der være tilstrækkelig økonomi og sundhedspersonale med de rette kompetencer,” siger Marianne Frederik, Enhedslisten.

“Ulighed i sundhed bekymrer mig meget. De dårligst stillede i vores samfund er desværre også dem, der oftest er syge og har svært ved at navigere i sundhedsvæsenet,” siger Qasam Nazir Ahmed, Alternativet.

Læs mere i med.

Regionsrådsvalget er lige om hjørnet og magasinet med. sætter med en særudgave fokus på de opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor, de store regionale valgdagsordener ifølge lokalmedierne og spidskandidaternes ambitioner for de fem regioner.