Videre til indhold

Life Science – en national styrkeposition, der forudsætter vedvarende strategisk fokus

Danmark har en unik styrkeposition inden for life science, hvor danske virksomheder over de seneste årtier har erobret de globale eksportmarkeder med banebrydende innovation og skabt tusinder af arbejdspladser funderet i en stærk økonomisk og samtidig klimavenlig vækst – som er fortsat selv under økonomiske krisetider.

Life science-branchen eksporterer årligt for 175 mia. kr., hvilket svarer til knap en femtedel af den samlede vareeksport. Lægemiddeleksporten alene udgjorde i 2022 158 mia. kr., hvilket er en stigning på 21 mia. kr. på blot ét år. Life science-branchen beskæftiger 50.000 personer og investerer næsten 16 mia. kr. i forskning og udvikling årligt, hvilket svarer til 37 procent af de private forskningsinvesteringer i Danmark.

En fortsat langsigtet strategisk indsats skal bringe life science op til ”next level”. For uanset Danmarks succes på life science-området skal vi altid være bevidste om, at life science er global, og konkurrencen om at tiltrække investeringer i forskning, innovation og produktion er benhård. Hvis Danmark fortsat skal udbygge vores stærke globale position inden for life science, skal rammevilkårene hele tiden kunne matche vilkårene i USA, Asien og resten af Europa. Det vedvarende fokus på at udvikle life science-strategien bør derfor forfølge ambitioner om at understøtte et robust sundhedsvæsen via innovation og digitalisering – at styrke vilkår for forskning og uddannelse samt udbygge Danmark som grønt produktionsland for life science.

Et sundhedsvæsen i verdensklasse som globalt foregangsland

Life science-innovation er et afgørende fundament for et velfungerende og bæredygtigt fremtidigt sundhedsvæsen. For der er en direkte sammenhæng mellem et fagligt stærkt og innovationsorienteret sundhedsvæsen og Danmarks mulighed for at udbygge sin position som globalt førende life science-nation.

Sundhedsvæsenet er under pres som følge af flere ældre borgere, flere kronisk syge og manglende res­sourcer – ikke mindst personale. Der er akut behov for at udvikle og implementere nye sundhedsløsninger inden for alt fra lægemidler, teknologier, digitalisering, nye organisatoriske tilgange og modeller, der bringer det offentlige og private sammen i partnerskaber. Hvis Danmark kan gå forrest med at implementere de innovative løsninger, der bidrager til verdens bedste patientbehandling og til at sundhedsvæsenet robust, bliver Danmark samtidig et globalt foregangsland på sundhedsområdet.

Life science-strategi

Lifs holdninger og anbefalinger til Danmarks næste generation af life science-strategi efter 2023

Behov for permanent forankring

Life science-branchens fodaftryk på det danske samfund afspejler en national styrkeposition med et fortsat enormt potentiale. Realisering af dette poten­tiale forudsætter dog, at rammevilkårene vedvarende udvikles med afsæt i tæt dialog mellem erhvervsliv og myndigheder.

Den faste forankring af et life science-kontor i Erhvervs­ministeriet med fokus på at løfte erhvervsindsatsen og sikre den tværgående koordination med øvrige rele­vante ministerier er afgørende herfor. Samtidig har det nationale Life Science Råd styrket dialogen mellem det offentlige og private og bidrager til et stærkere samspil mellem sundhedsområdet og erhvervslivet.

Sundhedsdata – en dansk styrkeposition med behov for ny sundhedsdatainfrastruktur

Sundhedsdata udgør et afgørende fundament for forskning og udvikling af nye sundhedsløsninger samt for optimering af anvendelsen af sundhedsindsatser til gavn for patienter og sundhedsvæsen. Danmark har et kæmpe potentiale inden for sundhedsdata. Vi har stærke nationale registre, vi har en stolt tradition for samarbejde, og vi har et system, der er baseret på transparens og tillid. I de seneste år er der sat mange nye, gode initiativer i søen. Men vi har svært ved at få knækket nødden og skabt de rammer, som er forudsætningen for at kunne realisere den fulde værdi til gavn for forskningen, samarbejdet og patienterne. Der er behov for en ny national sundhedsdatainfrastruktur, som skal gøre det muligt enkelt og hurtigt at hente data fra forskellige datakilder via én platform. Der skal derfor investeres i implementeringen af en ny sundhedsdatainfrastruktur.