Videre til indhold

Vækst og velfærd går hånd i hånd

Life science-industrien er en stærk drivkraft for vækst, eksport, produktion og arbejdspladser i Danmark og dermed også afgørende for vores velstand og velfærd.

For eksempel ville vores handelsbalance være negativ, hvis importen og eksporten af lægemidler ikke blev regnet med. Men den globale konkurrence er hård, og vi skal hele tiden kunne måle os med de bedste. Derfor skal vi styrke rammevilkårene for vækstlaget i dansk life science.

En klar retning for forskning og innovation

Der er brug for en klar retning for dansk forskning og innovation. Vi kan ikke være lige gode til alting. Som en af de største forskningsområder i Danmark bør life science være en bærende del af en ny dansk forskningsstrategi. 

Et internationalt konkurrencedygtigt forskningsfradrag på 130 procent er et vigtigt rammevilkår i strategien. Herudover bør strategien styrke basisforskningen på universiteterne, videnbroen mellem virksomheder og videninstitutioner samt rammevilkårene for biotek.

Vi har brug for en stærk national klynge for life science, som samler aktørerne og understøtter en innovativ life science-branche.

Et stærkt biotek-fundament

Et stærkt biotekmiljø er altafgørende for vores fremtiden som en stærk life science-nation

Bedre rammer for brug af sundhedsdata

Uden klinisk forskning, ingen nye innovative lægemidler. Et stærkt offentlig-privat samarbejde om klinisk forskning gavner derfor både væksten og velfærden. Men rammerne for den kliniske forskning skal forbedres yderligere, hvis vi fortsat skal kunne fastholde og tiltrække nye life science-investeringer i innovation i Danmark. 

Bedre rammer for klinisk lægemiddelforskning på hospitalerne

Langt størstedelen af patienterne ønsker, at deres anonymiserede data bliver anvendt til forskning i nye behandlinger. Og med god grund: Sundhedsdata er afgørende for at udvikle mere effektiv og skånsom personlig medicin, der er målrettet den enkelte patient. Sundhedsdata gør os også i stand til tidligt at opspore og forebygge sygdomme og forbedrer diagnostik og beslutningsstøtte til lægerne. 

I Danmark har vi nogle af de bedste sundhedsdata i verden, men selv om der er igangsat flere gode tiltag, er det fortsat uigennemskueligt, kompliceret og langsommeligt at få adgang til data til forskningen. Det skal vi lave om på. 

Styrk samarbejdet om sundhedsinnovation

Fagligt stærke læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale er en forudsætning for, at vi i Danmark er en global førende life science-nation. Men de kan ikke gøre det alene. Det danske sundhedsvæsen skal være klar til at tage nye behandlinger i brug. Både fordi det gør det muligt for patienterne at få den bedste og den nyeste behandling, men også fordi det fungerer som et globalt udstillingsvindue for innovative life science-produkter og løsninger.

Vi skal inspirere udlandet til bedre behandling og vise, hvad vi kan. Danmark skal have en national strategi, som gør fremtidens sundhedsvæsen klar til nye epokegørende sundhedsløsninger, lægemidler, diagnostika og andre sundhedsteknologier – til gavn for patienterne og virksomhederne.

Rammevilkår for styrket innovation i dansk life science

INDSPIL: Otte konkrete forslag til, hvordan vi styrker dansk life science yderligere