Videre til indhold

Analyse:

Færre nye lægemidler tilgængelige for danske patienter 

24 procent af nye lægemidler var ikke tilgængelige i Danmark ved udgangen af 2022.

Det er blevet sværere for danskerne at få den nyeste medicin, hvis de er syge. 

Antallet af ikke-tilgængelige nye lægemidler er steget fra 14 til 24 procent over de seneste to år. 

Dermed kommer kun tre ud af fire nyudviklede lægemidler ud på det danske marked. 

Det viser årets udgave af ”Patients W.A.I.T. Indicator Survey”, der sammenligner tilgængeligheden af ny medicin på tværs af europæiske lande. 

Rapporten fra EFPIA, den europæiske brancheorganisation for lægemiddelproducenter, sammenligner antallet af nye produkter, der er til rådighed for patienter, og den gennemsnitlige tid fra markedsføringsgodkendelse til tilgængelighed i de europæiske lande. 

Den omfatter 37 europæiske lande og sammenligner 168 produkter, der har fået central markedsføringsgodkendelse mellem 2018 og 2021. I Danmark er 127 produkter tilgængelige på markedet, hvilket svarer til 76 pct. 

Rapporten viser også, at Danmark er gledet ned af den europæiske tilgængelighedsliste til en fjerdeplads. Sidste år var Danmark nummer to. 

Samtidigt er Danmark blevet det land, hvor der i størst omfang er knyttet restriktioner til anvendelsen af de nye lægemidler. 

Det er en rigtig trist udvikling, og der er formentlig en række årsager. Danmark er et lille marked med relativt store omkostninger ved at introducere et nyt lægemiddel. Vi har særlige nationale procedurer og stiller ofte særlige krav til data m.m., når det offentlige skal træffe beslutning om anvendelsen.

Derfor ser mange virksomheder det som en stor udfordring at lancere deres produkt her. Derudover er der også en række nye forhindringer i godkendelsesproceduren for anvendelse af nye produkter, som muligvis kan afholde virksomhederne fra at søge en dansk godkendelse i Medicinrådet og Medicintilskudsnævnet,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif. 

Hun mener derfor, at Danmark bør gøre sig ekstra attraktiv for at sikre, at så mange lægemidler som muligt når frem til de danske patienter. 

En oplagt mulighed kunne være flere innovative prisaftaler. Med faldende medicinudgifter er der plads til, at man kan turde lidt mere, når det gælder risikodeling, hvor staten og lægemiddelvirksomheden ”deler” den økonomiske risiko ved at tage nye lægemidler i brug. Dermed kan flere patienter få tilbudt den mest tidssvarende behandling,” siger Ida Sofie Jensen.

På tværs af de europæiske lande er den gennemsnitlige andel af tilgængelige produkter 45 pct. Det er et fald på to procentpoint i forhold til sidste års rapport fra EFPIA. 

Det er et bekymrende tal, når hvert fjerde nye lægemiddel slet ikke kommer til danske patienters kendskab og gavn. Der bør være bredest mulig adgang for danskerne til den nye medicin, som den forskende del af lægemiddelindustrien producerer, og det er der tydeligvis ikke.

Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif. 

Analyser

Medicinrådet indsnævrer patienters adgang til nye lægemidler

I en tredjedel af sagerne fra Lifs medlemsvirksomheder har Medicinrådet begrænset populationen af patienter, der er kandidater til behandling med nye lægemidler. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt Lifs medlemsvirksomheder.

Medicinrådet indsnævrer patienters adgang til nye lægemidler
Hvert andet nye kræftlægemiddel er ikke blevet anbefalet
Hvert andet nye kræftlægemiddel er ikke blevet anbefalet
Færre nye lægemidler tilgængelige for danske patienter
Færre nye lægemidler tilgængelige for danske patienter
Mere end halvdelen af lægemidler med positiv merværdi anbefales ikke
Mere end halvdelen af lægemidler med positiv merværdi anbefales ikke
Adgang til færre lægemidler til sjældne sygdomme
Adgang til færre lægemidler til sjældne sygdomme
Langsom validering truer effektive sagsbehandlingstider

Mens sagsbehandlingstiderne falder i Medicinrådet, stiger valideringstiden så det nu i gennemsnit tager 115 dage at få valideret en ansøgning.

Langsom validering truer effektive sagsbehandlingstider

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Louise BroeChefkonsulent, sygehusområdet
+45 39 15 09 39lbr@lif.dkLouise Broe on LinkedIn
Mads Juul SørensenAnalytisk konsulent+45 51 88 84 90mjs@lif.dkMads Juul Sørensen on LinkedInMads Juul Sørensen on Twitter