Videre til indhold

Medicin til tiden

 

Det har længe været svært at få nye lægemidler anbefalet i Danmark,
men …

Tiden er løbet fra os

Nu begynder vi at se ind i en fremtid, hvor de afledte omkostninger for patienterne bliver flere og tydeligere:
  • Færre og færre nye lægemidler kommer danske patienter til gavn.
  • Danmark bliver forbigået når ny medicin skal afprøves, fordi man simpelthen ikke har mulighed for at sammenligne det nyeste lægemiddel med den eksisterende topbehandling.
  • Det er efterhånden så svært at få et lægemiddel i Danmark godkendt, at flere virksomheder opgiver at søge på forhånd.

Fremover kan scenariet blive, at der slet ikke er brug for et Medicinråd, fordi virksomhederne vurderer, at chancen for at deres nye medicin bliver anbefalet, er så lille, at de giver op på forhånd.

Vi har i Danmark brystet os af ambitioner om et sundhedsvæsen i verdensklasse, men det kan man ikke få, hvis ikke man tilbyder patienterne de bedste behandlingsmuligheder.

Medicinrådets arbejde bør reflektere de politiske mål med behandlingen i Danmark. Hvis Medicinrådets grundlæggende præmis er, at man vil afskære lægerne fra at kunne give deres patienter den bedst mulige behandling, så er der behov for en drøftelse af ambitionsniveauet og rammerne for rådets arbejde.

Det er på tide, at vi ser på grundpræmissen.

Det er på tide, at vi genbesøger det politiske løfte om, at patienterne skal have den bedste behandling.

Det er på tide, at vi åbent drøfter synet på nye lægemidler i Danmark.

Det er på tide, at vi – igen – får medicin til tiden.

Analyser

Medicinrådet indsnævrer patienters adgang til nye lægemidler

I en tredjedel af sagerne fra Lifs medlemsvirksomheder har Medicinrådet begrænset populationen af patienter, der er kandidater til behandling med nye lægemidler. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt Lifs medlemsvirksomheder.

Medicinrådet indsnævrer patienters adgang til nye lægemidler
Hvert andet nye kræftlægemiddel er ikke blevet anbefalet
Hvert andet nye kræftlægemiddel er ikke blevet anbefalet
Færre nye lægemidler tilgængelige for danske patienter
Færre nye lægemidler tilgængelige for danske patienter
Mere end halvdelen af lægemidler med positiv merværdi anbefales ikke
Mere end halvdelen af lægemidler med positiv merværdi anbefales ikke
Adgang til færre lægemidler til sjældne sygdomme
Adgang til færre lægemidler til sjældne sygdomme
Langsom validering truer effektive sagsbehandlingstider

Mens sagsbehandlingstiderne falder i Medicinrådet, stiger valideringstiden så det nu i gennemsnit tager 115 dage at få valideret en ansøgning

Langsom validering truer effektive sagsbehandlingstider

Lif foreslår

Høje sundhedspolitiske ambitioner

Afspejler adgangen til behandling reelt det sundhedspolitiske ambitionsniveau vi har i Danmark? Hvis man fra politisk side ønsker et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse, så er der god grund til at drøfte, om vi har ramt det rette ambitionsniveau for behandling med nye innovative lægemidler, eller om der er grund til at justere.

I praksis vil øget transparens i Medicinrådets valg af metode, proces og beslutningsgrundlag give et bedre indblik i, hvilke sundhedsfaglige overvejelser, der ligger til grund for Medicinrådets anbefalinger.

Patienten i centrum

Værdien for den enkelte patient bør være omdrejningspunktet i behandling med nye lægemidler.

Folketinget har besluttet, at det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle patienter med lægemidler, som er afvist som standardbehandling. Den ret skal håndhæves, så der tages højde for patienternes individuelle behov.

Brug hele værktøjskassen

Jo mere målrettet den medicinske behandlingen bliver, des større bliver den statistiske usikkerhed. Det er en udvikling og et vilkår, som vi er nødt til at favne i stedet for at afvise.

Det kan ske gennem alternative aftaler mellem lægemiddelvirksomhed og sundhedsvæsenet, som håndterer konkrete usikkerheder. Eller man kan justere modellen for betingede anbefalinger af lægemidler, så den kan anvendes som redskab i de relevante sager.

Koncernchefen har ordet

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Louise BroeChefkonsulent, sygehusområdet
+45 39 15 09 39lbr@lif.dkLouise Broe on LinkedIn
Mads Juul SørensenAnalytisk konsulent+45 51 88 84 90mjs@lif.dkMads Juul Sørensen on LinkedInMads Juul Sørensen on Twitter