Videre til indhold

Dygtige medarbejdere er nøglen til vækst

Adgang til kvalificerede, motiverede og højt specialiserede medarbejdere på alle uddannelsesniveauer er afgørende for life science-industrien.

Virksomhederne er afhængige af medarbejdere med de rigtige kompetencer, hvis de skal kunne fortsætte med at udvikle nye innovative lægemidler, producere dem og bringe dem frem til patienterne i Danmark og udlandet.

Det er vigtigt løbende at tilpasse uddannelserne, så de matcher de kompetencebehov, der er på arbejdsmarkedet. Det bør ske i tæt i dialog med aftagerne.

Rekordhøj efterspørgsel på akademikere

De rette kompetencer er en nødvendighed i life science-industrien. Magasinet med. sætter fokus på kompetencebehov, medarbejderes mobilitet og jobmuligheder inden for life science i Danmark.

Specialiserede uddannelser af høj international kvalitet

Der er brug for danske uddannelser af høj kvalitet på et internationalt niveau. Vi skal sigte mod at uddanne specialiserede medarbejdere med målrettede uddannelser på alle uddannelsesniveauer.

Specialiserede medarbejdere kan have forskellig faglig og uddannelsesmæssig baggrund, og de kan både have en erhvervsuddannelse eller have en kort-, mellemlang-, lang videregående uddannelse eller en forskeruddannelse. Der er tale om et arbejdsmarked, hvor faglig specialisering er nødvendig.

De videregående universitetsuddannelser bør fortsat være 5-årige og skal være funderet i en stærk forskningsbase. Forskeruddannelserne skal styrkes, og der bør åbnes for og findes finansiering til flere 4-årige ph.d.-uddannelsesforløb på udvalgte områder.

Optimale vilkår for tiltrækning af internationale talenter

Lægemiddelindustrien er global og rekrutterer medarbejdere fra hele verden. Der skal derfor være optimale vilkår for, at højtspecialiserede medarbejdere kan komme til Danmark og nemt og smidigt finde sig til rette med bolig, familie og fritid.

Forskerskatteordningen skal løbende tilpasses, så den til stadighed er internationalt konkurrencedygtig. Danmark skal løbende brandes over for udlandet som et attraktivt sted at studere, arbejde og bosætte sig. Vi skal gøre en ekstra indsats for at udvikle al den skriftlige og personlige rådgivning om det at bo og leve i Danmark samt give hjælp til at lære dansk, støtte til og fokus på at få medfølgende ægtefæller i job og på at få hele familien til at falde godt til i Danmark.

Essentielt at styrke efter- og videreuddannelse

Det er nødvendigt at sikre adgang til efter- og videreuddannelse, der er målrettet life science-branchens specialiserede behov. Efter- og videreuddannelse af medarbejdere er essentiel for at kunne udvikle og implementere nye, moderne teknologier, der kan fastholde innovation og konkurrencekraft i virksomhederne. Uddannelsesinstitutioner skal give incitamenter til at udvikle og udbyde efter- og videreuddannelse målrettet lægemiddelindustrien.