Videre til indhold

Dygtige medarbejdere er nøglen til vækst

Adgang til kvalificerede, motiverede og højt specialiserede medarbejdere er afgørende for life science-industrien.

Talent er den største ressource i dansk life science. Der er brug for at investere målrettet og langsigtet i uddannelser. Det gælder på alle niveauer og faglærte såvel som ph.d.er. Analyser viser, at life science i Danmark har et eksportpotentiale på op imod 370 mia. kr. i 2030. Det forudsætter dog, at life science kan ansætte op til 30.000 nye videnintensive medarbejdere i sektoren.

Det er vigtigt løbende at tilpasse uddannelserne, så de matcher de specifikke kompetencebehov, der er på arbejdsmarkedet. Derfor skal der være en tæt dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og aftagerne.

Rekordhøj efterspørgsel på akademikere

De rette kompetencer er en nødvendighed i life science-industrien. Magasinet med. sætter fokus på kompetencebehov, medarbejderes mobilitet og jobmuligheder inden for life science i Danmark.

Verdens bedste life science-uddannelser

Life science-virksomheder er afhængige af medarbejdere med de rigtige kompetencer, hvis de skal kunne fortsætte med at udvikle nye, innovative lægemidler, producere dem og bringe dem frem til patienterne i Danmark og udlandet. Der er tale om jobs, hvor faglig specialisering er nødvendig, uanset om det er i produktionen, i forskningsafdelingen eller i stabsfunktionerne.

Medarbejdere i life science har forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. En stor del har en erhvervsuddannelse eller en kort/mellemlang uddannelse. Over de seneste 10 år er der kommet allerflest medarbejdere med en lang videregående uddannelse eller en forskeruddannelse.

Uanset uddannelsesniveau er der brug for, at uddannelserne er af høj kvalitet og på et internationalt niveau. Danmark er et af verdens bedste life science-lande, så derfor bør vi også sigte efter at have verdens bedste life science-uddannelser.

De videregående universitetsuddannelser bør være funderet i en stærk forskningsbase. På nogle højt specialiserede områder er en kandidatuddannelse ikke nok – der er brug for en forskeruddannelse. Forskeruddannelserne skal styrkes, og det skal sikres, at der ikke gås på kompromis med kvaliteten.  Erhvervs-ph.d. og erhvervs-postdoc-ordningerne bør udbredes yderligere for at understøtte videnbroen mellem virksomheder og universiteter.    

Optimale vilkår for tiltrækning af internationale talenter

Lægemiddelindustrien er global og rekrutterer medarbejdere fra hele verden. Det gælder ikke mindst højtspecialiserede medarbejdere. Der skal være optimale vilkår for, at internationale talenter kan komme til Danmark og nemt og smidigt finde sig til rette med bolig, familie og fritid.

Forskerskatteordningen skal løbende tilpasses, så den til stadighed er internationalt konkurrencedygtig. Danmark skal løbende brandes over for udlandet som et attraktivt sted at studere, arbejde og bosætte sig. Vi skal gøre en ekstra indsats for at udvikle al den skriftlige og personlige rådgivning om det at bo og leve i Danmark samt give hjælp til at lære dansk, støtte til og fokus på at få medfølgende ægtefæller i job og på at få hele familien til at falde godt til i Danmark.

Essentielt at styrke efter- og videreuddannelse

Det er nødvendigt at sikre adgang til efter- og videreuddannelse, der er målrettet life science-branchens specialiserede behov. Efter- og videreuddannelse af medarbejdere er essentiel for at kunne udvikle og implementere nye, moderne teknologier, der kan fastholde innovation og konkurrencekraft i virksomhederne. Uddannelsesinstitutioner skal gives incitamenter til i samarbejde med private udbydere af efter- og videreuddannelse at udvikle og udbyde efter- og videreuddannelse målrettet lægemiddelindustrien.