Videre til indhold

Danmark skal gå foran med ambitiøse klimamålsætninger

… og vi skal presse på for lige så ambitiøse mål i EU og i resten af verden.

​Derfor bakker Lif op om Regeringens og Folketingets høje ambitioner om markante reduktioner i CO2 udledningen, som både dækker udledningerne i Danmark, men som naturligvis også har fokus på resten af verden. Samtidig er det vigtigt med fokus på innovation og anvendelse af nye grønne løsninger inden for fx biotek samt politisk fokus på at skabe grøn vækst ved at afkoble CO2 udledningen fra væksten. Det bidrager til verdensmålene og er en vigtig del af samfundskontrakten. 

Klima i life science

Magasinet med. sætter fokus på klima og hvordan life science-branchen arbejder med klimaudfordringen.

Klimaudfordringen skal udvikle dansk erhvervsliv

Life science-industrien har allerede skabt grøn vækst ved på samme tid at reducere klimabelastningen siden 1990 med 55 pct. og øge værdiskabelsen med en faktor 9. Det er vigtigt, at klimapolitikken tilrettelægges på en måde, så vi kan skabe grøn vækst i alle sektorer i Danmark og understøtter eksporten af grønne løsninger inden for fx biotek – til gavn for fortsat velstand, velfærd og klimareduktioner.

Klimaambitioner og klimakompetencer skal gå hånd i hånd

Vi skal have alle med, hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål. Men det kræver stærke klimakompetencer på alle niveauer i hele værdikæden – fra forskning til produktion og logistik. Derfor bør der være fokus på udvikling og udbredelse af klimakompetencer i hele uddannelses- og efteruddannelsessystemet. 

Det skal kunne betale sig at købe grønt fremfor sort

Lægemiddelindustrien køber allerede i dag en del grøn transport, grøn energi og andre grønne løsninger fra underleverandører. Parallelt begynder miljø- og bæredygtighed også at indgå i udbud, når det offentlige indkøber medicin. Udviklingen er positiv, men den skal styrkes yderligere. Ambitiøse målsætninger kræver, at vi skifter op i gear. Det skal ganske enkelt kunne betale sig for virksomhederne og det offentlige at købe grønt. Og vi kan ikke vente på, at hele verden kommer med på en gang. Vi skal derfor have indrettet vores skatte- og afgiftssystem, så det fremmer den grønne omstilling – og vi skal arbejde for, at EU gør det samme i udmøntningen af European Green Deal. Selvfølgelig under hensyntagen til vores konkurrenceevne og den sociale sammenhængskraft.

Emballage og cirkulær økonomi er vigtige brikker i den grønne omstilling

Lægemiddelemballage skal først og fremmest sikre lægemidlers kvalitet. Men da miljøbelastningen også bør være en faktor i valget mellem forskellige emballager, er der brug for at:

  • forske og udvikle genbrugsmaterialer, der kan godkendes af lægemiddelmyndigheder.
  • tilskynde til anvendelsen af emballage, der reducerer miljøbelastningen.

fremme mulighederne for genbrug af ressourcer i produktionen og i energinettet generelt.

Grøn forskning og innovation skal få os helt i mål

Den grønne omstilling afhænger bl.a. af topmoderne teknologier og produktionsprocesser. De skal udvikles og de skal implementeres. Meget er allerede tilgængelig i dag, men fremadrettet er det vigtigt med fokus på både offentlige og private forskningsprojekter, der har potentialet til at optimere og revolutionere produktionsprocesser, og med fokus på internationalt konkurrencedygtige rammevilkår for klimaforskning.