Videre til indhold

Høringssvar

Læs Lifs høringssvar på blandt andet sundheds-, forsknings-, apoteker- og eksportområdet.

Høringssvar 2023

18.12.2023 – Høring over udkast til forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven

08.12.2023 – Høring over bekendtgørelser om gebyrer for kliniske forsøg med lægemidler

04.12.2023 – Høringssvar til EU-Kommissionens meddelelse om håndtering af mangel på lægemidler i EU

04.12.23 – Høring over ny bekendtgørelse om indberetning af lagerbeholdning af lægemidler til Lægemiddelstyrelsen pr. 1. januar 2024

1.12.23 – Høring over ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler samt bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold pr. 1. januar 2024

15.11.23 – Høringssvar til Indførsel af habilitetsregler i RKKP/de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper i løbet af 2024.

29.09.23 – Høringssvar til Medicintilskudsnævnets 2. forslag til tilskudsstatus for medicin til behandling af diabetes – eksklusive insuliner

21.09.23 – Høringssvar til EU-Kommissionens forslag til en revision af den europæiske lægemiddellovgivning

29.08.23 – Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om supplerende beskyttelsescertifikater (SPC)

18.08.23 – Høring over udkast til forslag til lov om ændring af autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven, apotekerloven og klage- og erstatningsloven

17.08.23 – Høring om udkast til lovforslag om ændring af lov om lægemidler og sundhedsloven

15.08.23 – Høring over udkast til lovforslag om tilpasninger af den økonomiske styringsmodel for apotekssektoren, flere muligheder for apotekerne og sygehusapotekernes aflastning af det øvrige sundhedsvæsen og nedlæggelse af voldgiftsnævn for apoteksovertagelse m.v.

14.08.23 – Høringsvar over to bekendtgørelser om vaccinationer

05.07.23 – Høring af anbefalinger til ændringer af den lægelige videreuddannelse

30.06.23 – Høring over udkast til forslag til ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven.

27.06.23 – Høring om udkast til bekendelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v.

23.06.23 – Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om tvangslicens til krisehåndtering

03.03.23 – Lifs høringssvar vedr. EU-Kommissionens kommende forslag til SPC-reform

27.02.23 – Høring over udkast til lovforslag om lavere medicintilskudsgrænser 2023

16.02.23 – Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.

31.01.23 – Høring over Medicintilskudsnævnets forslag til tilskudsstatus for medicin til behandling af diabetes – eksklusive insuliner

Kontakt os

Carsten Blæsberg
Carsten Blæsberg Public Affairs-chef +45 26 25 44 31 cb@lif.dk Carsten Blæsberg | LinkedInCarsten Blæsberg | Twitter Læs mere
Henrik Vestergaard
Henrik Vestergaard Viceadministrerende direktør +45 39 27 60 60 hv@lif.dk Henrik Vestergaard | LinkedInHenrik Vestergaard | Twitter Læs mere